Pafos Net

Ανδρέας Δημητριάδης στο PafosNet: Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων έχει έτοιμο πλάνο

title image

Η προώθηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων θα συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και γενικότερα στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας. Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων Κύπρου θα συνεχίσει και θα εντείνει την προσπάθεια του για τη δημιουργία των ανάλογων συνθηκών που θα ελκύσουν ξένους επενδυτές. Αυτό τονίζει σε σημερινή του συνέντευξη στο PafosNet ο πρόεδρος του Συνδέσμου και πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Ανδρέας Δημητριάδης, επισημαίνοντας ότι η επίλυση των προβλημάτων και περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα 25 έργα του Συνδέσμου, συνολικού επενδυτικού κόστους πέραν των 7 δις, θα συμβάλει ουσιαστικά  στην προσέλκυση ξένων επενδυτών και θα καταστήσει το προσφερόμενο προϊόν στους ξένους επενδυτές πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό.

Στην μετά πανδημία εποχή, επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, υπάρχει ήδη πλάνο που τέθηκε ενώπιον της Κυβέρνησης και που αφορά σε πέντε μεγάλες ενότητες:

« Γήπεδα γκόλφ, ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, ανάπτυξη γης και οικοδομών, μαρίνες και νομοσχέδιο για διευκόλυνση των επενδύσεων του 2019.

Αναφορικά με τα γκολφ, λόγω της ιδιαιτερότητας των αναπτύξεων αυτών, οι οποίες από την αρχή απαιτούν πολύ υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, καθώς και σημαντικές δαπάνες για την λειτουργία τους, θεωρούνται ως επενδύσεις υψηλού κινδύνου από τρίτους επενδυτές και δεν τυγχάνουν της ίδιας προτίμησης όπως άλλες αναπτύξεις που δεν έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.

Τονίζεται ότι, για τα απαραίτητα αρχικά έργα υποδομής η κάθε ανάπτυξη ενός γηπέδου γκολφ χρειάζεται κατ’ ελάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ για την δημιουργία δρόμων, του γηπέδου γκολφ 18 οπών με την λέσχη του (clubhouse), υποστηρικτικές υπηρεσίες υποδομής (για άρδευση και ύδρευση, ηλεκτρισμό και τηλεπικοινωνίες), τουριστικές υποδομές, χώρους πρασίνου, κοινοτικές εγκαταστάσεις, καθώς και για πληρωμές για αντισταθμιστικά ποσά, τέλη αδειών, φόρους και άλλα. Στο σύνολο του κάθε γήπεδο γκολφ χρειάζεται για την υλοποίηση του επένδυση και χρηματοδότηση πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπρόσθετα, λόγω της σύνθεσης και της πολυπλοκότητας τους, οι άδειες για τα έργα αυτά, συνοδεύονται κατά κανόνα από τεράστιο αριθμό όρων, προϋποθέσεων και  περιορισμών, από σχεδόν όλα τα τμήματα του Κράτους, καθώς και από διάφορα χρονοδιαγράμματα και οικονομικές και άλλες επιβαρύνσεις, που εκτός από το γεγονός ότι αυξάνουν σημαντικά το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζονται, κατά πολλά εκατομμύρια, αποτελούν και σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέλκυση τρίτων επενδυτών να επενδύσουν σε αυτά».

Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ο κ. Δημητριάδης, είναι φανερό ότι  η πολιτική για τα γήπεδα γκολφ πρέπει να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί σημαντικά, ούτως ώστε να μπορεί να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από το 2005 και αφορούν την δημιουργία μιας συνολικής αξιόλογης υποδομής γηπέδων γκολφ ως εναλλακτικού και εμπλουτιστικού τουριστικού προϊόντος για την προσέλκυση υψηλής στάθμης ποιοτικού τουρισμού καθιστώντας την Κύπρο ως ελκυστικό προορισμό για το σκοπό αυτό.

 

Σε αυτά τα πλαίσια, ο Σύνδεσμος υπέβαλε εισηγήσεις  για ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις στις Υπουργικές Αποφάσεις και που προνοούν την μονιμοποίηση των κινήτρων και κατάργηση χρονοδιαγραμμάτων, την κατάργηση του αντισταθμιστικού ποσού των 5 εκατομμυρίων, την δυνατότητα κατάθεσης και έκδοσης πολεοδομικών αδειών για τις οικιστικές και τουριστικές αναπτύξεις, τα δικαιώματα σύνδεσης υδατοπρομήθειας και άλλα.

Όσον αφορά στο θέμα των ενοποιημένων αναπτύξεων μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, ο Ανδρέας Δημητριάδης, αναφέρει ότι το αίτημα του Συνδέσμου είναι όπως με βάση καθορισμένα κριτήρια να γίνεται αποδεκτή και μία μόνο στρατηγική χρήση, επιπρόσθετα προς το «Πανεπιστήμιο Διεθνούς Εμβέλειας και Προδιαγραφών» που είναι δυνητικά  αποδεκτό.  Σημειώνει δε, ότι η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ήταν θετική σε αυτό το ενδεχόμενο. 

« Επαναφέρουμε όμως το θέμα γιατί κατά την έκτη μέχρι  τώρα εφαρμογής της, της υφιστάμενης πολιτικής η διαπίστωση μας είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατη να προκύψουν οικονομικά βιώσιμες ενοποιημένες αναπτύξεις  που να ικανοποιούν ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες πρόνοιες της Πολιτικής», τονίζει. « Κατά συνέπεια καθίσταται  ανέφικτη η επίτευξη του στόχου του Κράτους  για προσέλκυση επενδυτών στην Δημιουργία Στρατηγικών Χρήσεων και Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων.  Η προοπτική αυτή γίνεται ακόμη πιο ζοφερή λόγω και των επιπτώσεων της πανδημίας». 

Λόγω της τεράστιας σημασίας που έχει η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού για την οικονομία του τόπου, αλλά και η ανάγκη για προσφορά οργανωμένων και εξειδικευμένων τουριστικών αναπτύξεων υψηλής ποιότητας, Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, επισημαίνει ο πρόεδρος του, κρίνει ιδιαίτερα χρήσιμη την συμπερίληψη του ενιαίου τουριστικού συγκροτήματος (Ε.Τ.Σ.) στις κατηγορίες των Στρατηγικών Χρήσεων:

« Προτείνεται όπως το «Ολοκληρωμένο Τουριστικό Έργο» αποτελέσει μια νέα κατηγορία Στρατηγικής Χρήσης πρόσθετα προς τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Πολιτικής. Το Έργο θα αποτελεί μια ψηλού επιπέδου (αισθητικά και λειτουργικά) ανάπτυξη, αυτοτελή και ενιαία σχεδιασμένη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλη από χωροταξική και περιβαλλοντική άποψη περιοχή και θα διαθέτει εκτεταμένους τοπιοτεχνημένους ανοικτούς χώρους και χώρους πρασίνου.  Το ελάχιστο εμβαδό του γηπέδου της ανάπτυξης θα είναι 80.000τ.μ.

Θα συνδυάζει δύο τύπους τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας και η συνολική δυναμικότητα των καταλυμάτων δεν θα είναι μικρότερη των 300 κλινών, και θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μονάδα εξυπηρέτησης εξειδικευμένου τουρισμού και προς τον σκοπό αυτό θα διαθέτει δύο τουλάχιστον σημαντικά εμπλουτιστικά τουριστικά έργα που θα αφορούν τους ακόλουθους τομείς: οργανωμένες αθλητικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις υγείας ή ευεξίας, εγκαταστάσεις συνεδριακού τουρισμού, θέματα παράδοσης και πολιτισμού, θέματα περιβάλλοντος. Η συνολική δαπάνη για τα εμπλουτιστικά έργα θα είναι της τάξεως του ενός εκατομμυρίου».

dimitriades2

Προς επανεκκίνηση του τομέα της ανάπτυξης Γης και οικοδομών, ο Σύνδεσμος εισηγείται για ακίνητα που θα αγοραστούν με κατάθεση συμβολαίων στο Κτηματολόγιο μέχρι 31/12/2021, κατάργηση του κεφαλαιουχικού φόρου σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης και μείωση  ΦΠΑ στο 5%.

Αναφορικά με τα πολεοδομικά ζητήματα, ο κ. Δημητριάδης τονίζει ότι θέσεις του Συνδέσμου είναι η άμεση έκδοση εκκρεμούντων πολεοδομικών αδειών, η επέκταση ημέρας υποβολής πολεοδομικών αιτήσεων μέχρι 31/12/21, η μόνιμη ισχύς των ήδη εκδοθέντων πολεοδομικών αδειών με πολεοδομικά κίνητρα, αντί του υπάρχοντος χρονικού ορίουγια την αποπεράτωση του έργου, η κατάργηση χρονικού ορίου για έγκριση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας, η κατάργηση ελαχίστων εμβαδών για οικιστικές μονάδες και η μείωση του απαιτούμενου αριθμού χώρων στάθμευσης για μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κλινικές, πανεπιστήμια και άλλα.

Ως προς το θέμα της ανάπτυξης μαρίνων, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων εκτιμά ότι ο τουρισμός δεν προσεγγίζεται πλέον ως «προϊόν» ή ως «υπηρεσία», αλλά ως «συνολική εμπειρία» για τον τουρίστα-καταναλωτή και αυτό το πρότυπο σύνθετης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης έχει ως αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως τις μαρίνες.

« Η υλοποίηση και λειτουργία μαρίνων συμβάλει στην προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και στην επίτευξη του στόχου για αντιμετώπιση του προβλήματος της επανεκκίνησης της οικονομίας, της αύξηση του ποιοτικού τουριστικού ρεύματος και αλλά και της εποχικότητας», αναφέρει ο Ανδρέας Δημητριάδης. « Για την επιτυχή προώθηση του ναυτικού τουρισμού, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων στις μαρίνες, είναι αναγκαίο όπως το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τουςτροποποιηθεί άμεσα ώστε οι επενδύσεις στο τομέα αυτό να καταστούν ελκυστικές και ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές χώρες.

Τέτοιες αναγκαίες τροποποιήσεις είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες ακινήτων με μίσθωμα, η αύξηση της χρονικής διάρκειας μισθώσεων ακινήτων τουλάχιστον στα 250 έτη, η αύξηση συντελεστή δόμησης κατά 15%, η κατάργηση του φόρου 8% στα πωλητήρια συμβόλαια που αφορούν την περίοδο μέχρι 31/12/2021 και η κατάργηση του φόρου υπεραξίας στα πωλητήρια συμβόλαια που αφορούν την περίοδο μέχρι την ίδια ημερομηνία».

dimitriades3

Μείζονος σπουδαιότητας θέμα για την επιτυχή έξοδο από τις συνέπειες της πανδημίας, τονίζει ο κ. Δημητριάδης, θεωρείται από τον Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων το νομοσχέδιο για διευκόλυνση των επενδύσεων του 2019.

« Ο Σύνδεσμος εκφράζει ικανοποίηση για την τελική έγκριση του Νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2019 και την επανακατάθεση του στη Βουλή για ψήφιση του σε Νόμο», επισημαίνει. « Συμφωνούμε  απόλυτα με τους βασικούς στόχους του Νομοσχεδίου για απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και μείωση της γραφειοκρατίας.  Ο Σύνδεσμος είχε εμπλακεί στα αρχικά στάδια επεξεργασίας της νομοθεσίας και είχαμε εκφράσει γραπτώς προκαταρτικές  απόψεις τον Σεπτέμβριο 2016. 

Υποστηρίζαμε την αναγκαιότητα ταχείας ψήφισης  και εφαρμογής του Νόμου κατά την πρώτη  συνεδρία της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής  στην οποία κληθήκαμε.  Υπάρχουν εντούτοις  κάποιες επι μέρους πρόνοιες του Νομοσχεδίου  οι οποίες πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τύχουν  επαναξιολόγησης.  Απαιτείται μεταξύ άλλων, «ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης  του Έργου εκ της οποίας να προκύπτει ότι ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), είναι εξασφαλισμένο είτε από ίδια κεφάλαια είτε με τραπεζικές δεσμεύσεις  είτε με άλλο τρόπο που ο υπεύθυνος  Έργου κρίνει ως ικανοποιητικό». Θεωρούμε υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μπορούν να ικανοποιηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις  σ’ αυτό το πρώτο στάδιο της διαδικασίας που χωρίς να έχει εξασφαλισθεί τουλάχιστον πολεοδομική άδεια για το  έργο.  Γίνεται εισήγηση όπως στη φάση αυτή να θεωρείται ικανοποιητικό στοιχείο επιστολή πρόθεσης από Τραπεζικό Ίδρυμα».

dimitriades4

Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι σύμφωνα με το Νόμο, το Διοικητικό Δίκαιο και αποφάσεις Δικαστηρίων οι Οικοδομικές Άδειες (Πολεοδομική και Οικοδομική) δεν είναι προσωποπαγείς αλλά πραγματοπαγείς, αφορούν δηλαδή και είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη. Ο Ανδρέας Δημητριάδης τονίζει ότι επιπρόσθετα η ύπαρξη της συγκεκριμένης πρόνοιας θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις  στην προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών που να συμμετέχουν στις μεγάλες αναπτύξεις. 

« Κατά συνέπεια γίνεται εισήγηση για απάλειψη του άρθρου 14(3)», επισημαίνει. «Ομοίως, στις περιπτώσεις των άρθρων 17(16) και 18(8), πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, τα άρθρα αυτά δίνουν το δικαίωμα σε Δήμο που αποτελεί τοπική Πολεοδομική αρχή και σε τοπική αρχή που αποτελεί οικοδομική αρχή, να θέσουν  όρους σε πολεοδομική άδεια  ή άδειες οικοδομής αντίστοιχα που θα χορηγηθούν σε σχέση με Στρατηγική Επένδυση. 

Οι όροι αυτοί θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στις εκδοθείσες άδειες. Δεν υπάρχει κατ’ αρχήν αντίρρηση όπως οι Δήμοι και οι Τοπικές Αρχές υποβάλλουν εισηγήσεις  για όρους που θα τεθούν σε άδειες.  Θα πρέπει όμως να διευκρινίζεται  ότι οι όποιοι όροι επιβληθούν δεν θα ξεφεύγουν από τις πρόνοιες της αντίστοιχης νομοθεσίας».

domenica2