Pafos Net

Τεχνική Σχολή Πάφου: Από την απαξίωση, στην απόρριψη ενδιαφερομένων

title image

Είναι σήμερα το μεγαλύτερο σε μαθητικό πληθυσμό εκπαιδευτήριο της επαρχίας Πάφου. Η σημαντικότερη πτυχή της λειτουργίας του όμως, που καθιστά την περί ης ο λόγος Τεχνική Σχολή Πάφου ως μοναδική, είναι το γεγονός ότι από την απαξίωση προηγούμενων δεκαετιών και την αντίληψη ότι σε αυτήν φοιτούσαν όσοι ήταν «λίγοι» για τα λύκεια, περάσαμε πλέον στην άνευ προηγούμενου ζήτηση. Αποτέλεσμα είναι να «διώχνει» σήμερα μαθητές, αφού εξάντλησε όλα τα περιθώρια απορρόφησης τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον από φέτος αποτελεί πραγματικότητα η μεταφορά κάποιων τμημάτων της σε κτιριακούς χώρους άλλων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, αφού η πολυκοσμία συνέτεινε στο να κορεσθεί και κτιριολογικά η σχολή.

Όλα αυτά, είναι δείγματα της νέας εποχής και της σημασίας που τεχνικά επαγγέλματα αποκτούν πλέον στο νέο εργασιακό περιβάλλον της Κύπρου, παρατηρεί σε σημερινή του συνέντευξη στο PafosNet ο διευθυντής της Τεχνικής Σχολής Πάφου, Άκης Ηλία.

« Η Τεχνική Σχολή Πάφου βρίσκεται αναμφίβολα σε συνεχή ανοδική και πετυχημένη πορεία», τονίζει. « H επιτυχία δεν ήρθε ούτε μόνη της, αλλά ούτε από τη μια ημέρα στην επόμενη. Δημιουργήθηκε με συστηματική, οργανωμένη και καλά προγραμματισμένη δουλειά, με σαφείς και ξεκάθαρους στόχους, με συστηματικό σχέδιο δράσης και με ακριβή χρονοδιαγράμματα. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, οι οποίοι τα τελευταία οχτώ χρόνια έχουν εργαστεί με αγάπη και πάθος, για να προσφέρουν στα παιδιά της Τεχνικής Σχολής Πάφου, ελπίδα και μέλλον στα όνειρά τους».

Στην Τεχνική Σχολή Πάφου, τονίζει ο διευθυντής της, φοιτούν 595 μαθητές και εργάζονται 116 εκπαιδευτικοί. Οι 46 εκπαιδευτικοί προέρχονται από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και οι 70 από τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί, επισημαίνει, ότι το 42% των μαθητών του σχολείου αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τα οποία αναλύονται και κατηγοριοποιούνται, ώστε να μπορούν οι αρμόδιοι να προσφέρουν μέσω  εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξη και βοήθεια στα παιδιά αυτά.                        

akis-ilia-texniki-pafou

«Στην Τεχνική Σχολή Πάφου», αναφέρει ο κ. Ηλία, « εφαρμόζουμε τέσσερα καινοτόμα προγράμματα και δράσεις, με βασικό στόχο τη βελτίωση και στήριξη των μαθητών μας.  

Το πρώτο εξ αυτών είναι το Πρόγραμμα Εισαγωγικών Μαθημάτων στα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και τη Φυσική για τη βελτίωση των βασικών γνώσεων, αλλά και τη βελτίωση της αυτοεικόνας των μαθητών. Τα τελευταία επτά συνεχή χρόνια κατά τα οποία εφαρμόζουμε το πρόγραμμα, οι στατιστικές αναλύσεις δείχνουν βελτίωση των μαθητών μας και στα τέσσερα μαθήματα, της τάξης του 45%. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι έγινε, επίσης, σύγκριση των μαθητών του σχολείου μας με μαθητές άλλης επαρχίας, που δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές της Τεχνικής Σχολής Πάφου που παρακολούθησαν το πρόγραμμα των εισαγωγικών μαθημάτων, είχαν 38% καλύτερη απόδοση στο τελικό δοκίμιο αξιολόγησης από αυτούς που δεν το παρακολούθησαν. 

Το δεύτερο είναι το Πρόγραμμα για στήριξη εξαιρετικά δύσκολων περιπτώσεων μαθητών με πολλαπλά προβλήματα, σε συνεργασία με την Ο.Α.Π. και εξωτερικό συνεργάτη. Για τρίτη συνεχή χρονιά εφαρμόζουμε το πρόγραμμα αυτό, κατά το οποίο μετά από ειδική έρευνα που πραγματοποιείται μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, επιλέγονται περίπου δέκα με δώδεκα μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι μαθητές αυτοί εντάσσονται στο πρόγραμμα, στο οποίο ειδικός εξωτερικός συνεργάτης με τη συνεχή στήριξη της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τους καθοδηγεί και τους βοηθά καθημερινά σε μια προσπάθεια ομαλής ένταξης των παιδιών αυτών στο σχολείο.

texniki-2

Τρίτη δράση είναι το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Π.Σ.Α.Ι.). Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωσιολογική εξέλιξη των μαθητών μας. Επιδιώκεται η κατάκτηση της ικανότητας αυτογνωσίας εκ μέρους του ίδιου του μαθητή, αφού καταγράφει βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τις στάσεις,  τις αξίες, καθώς και τα ενδιαφέροντά του.  Ταυτόχρονα, ο μαθητής καλείται να θέσει τους προσωπικούς του στόχους, τους οποίους θα αξιολογήσει, στη συνέχεια,  ώστε να οδηγηθεί στην αυτοβελτίωση. Την ίδια στιγμή, μέσω του εργαλείου αυτού, τόσο ο Υπεύθυνος Καθηγητής του μαθητή, όσο και ο ΣΕΑ του σχολείου θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τον μαθητή ανάλογα με την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχει θέσει. 

Το τέταρτο πρόγραμμα που εφαρμόζουμε είναι η Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) τόσο στη διοίκηση του σχολείου, όσο και στην αξιοποίησή τους στην τάξη από τους μαθητές.  Η ηλεκτρονική διοίκηση του σχολείου είναι πια γεγονός και αυτό μας βοηθά, ώστε να μπορούμε άμεσα και αποτελεσματικά, να λαμβάνουμε σοφότερες αποφάσεις για πολλά ζητήματα. Οι απουσίες, τα πειθαρχικά προβλήματα, τα διαγωνίσματα, αλλά και  οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά. Επίσης, στην καθημερινή διδακτική πράξη, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος των μαθητών μας».

texniki2

Η φημολογούμενη εδώ και καιρό στην Πάφο «επέκταση» της Τεχνικής σε άλλα σχολεία προκειμένου να καλύψει κτιριακές της ανάγκες, είναι πλέον επίσημο γεγονός, από τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά.

« Από τη σχολική χρονιά 2019-2020, λειτουργούν στο Λύκειο Έμπας τέσσερις κλάδοι και ειδικότητες», αναφέρει ο κ. Ηλία. « Πρόκειται για τους κλάδους Αισθητικής και Κομμωτικής, Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Προσωπικά, πιστεύω ότι η ανέγερση μιας νέας Τεχνικής Σχολής στην επαρχία της Πάφου πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζεται άμεσα για δυο βασικούς λόγους: Πρώτον, για να εξυπηρετήσει τις συνεχώς αυξημένες ανάγκες της Τεχνικής Εκπαίδευσης, όπως δείχνουν οι αριθμοί των μαθητών, οι οποίοι αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο  και δεύτερον, γιατί η Πάφος είναι η μόνη επαρχία που διαθέτει μόνο μια Τεχνική Σχολή. Αυτό δημιουργεί μαθητές δυο ταχυτήτων, αφού σε όλες τις άλλες επαρχίες υπάρχουν τρεις Τεχνικές Σχολές.

Είναι πεποίθησή μου ότι για την ποιοτική αναβάθμιση και τις μεγάλες επιτυχίες στα αποτελέσματα των μαθητών μας, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η συστηματική, μεθοδική και άριστα προγραμματισμένη δουλειά, η οποία επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τη διεύθυνση του σχολείου μας. Εργαζόμαστε καθημερινά, θέτοντας συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους, αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι  δε μένουμε στη θεωρία. Έχουμε αναπτύξει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, με καθορισμένους τρόπους και ενέργειες, αλλά και προτεραιότητες για την υλοποίηση των στόχων αυτών».

texniki 4                                     

Είμαστε ίσως το μοναδικό σχολείο, τονίζει ο κ. Ηλία, που έχει διαφορετικό τρόπο οργάνωσης, αλλά και διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο λειτουργίας. «Εφαρμόζουμε δυο βασικές αρχές στην όλη λειτουργία του σχολείου», εξηγεί. « Η πρώτη αρχή είναι ότι δε μένουμε στο τι υπάρχει και στο τι έχουμε, αλλά προχωρούμε στο τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, με ποιους τρόπους θα επιλύσουμε πρακτικά τα προβλήματα. Τι μπορούμε εμείς ως εκπαιδευτικοί να προσφέρουμε στα παιδιά, ώστε να τους βοηθήσουμε να ανοίξουν τα δικά τους φτερά.

Ο δεύτερος άξονας της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας του σχολείου μας είναι ότι οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αποτελούν χρυσές ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση. Αξιοποιούμε, δηλαδή, τα προβλήματα, για να βελτιωνόμαστε και να εξελίσσουμε τους τρόπους που τα αντιμετωπίζουμε, ώστε να αναπτυσσόμαστε και να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Σίγουρα καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με αρκετά προβλήματα. Αρκετοί μαθητές μας αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται συστηματικά και μεθοδικά, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα, με γνώμονα πάντα το καλό των παιδιών».

Η όλη οργάνωση του σχολείου έχει τεθεί σε διαφορετική βάση με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου, αναφέρει. Στην Τεχνική Σχολή Πάφου λειτουργούν έντεκα ομάδες εργασίας, με επικεφαλής έναν βοηθό διευθυντή σε κάθε ομάδα και δέκα περίπου εκπαιδευτικούς στην κάθε ομάδα, με συγκεκριμένα καθήκοντα και στόχους για τον κάθε εκπαιδευτικό.

« Οι ομάδες δημιουργούνται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε εκπαιδευτικού και ο κάθε εκπαιδευτικός έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, σαφείς στόχους και προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, για να πετύχει τους στόχους του», δηλώνει ο Άκης Ηλία. « Στο τέλος του Α΄ τετραμήνου, γίνεται αξιολόγηση της κάθε ομάδας και έτσι προχωρούμε στο Β΄ τετράμηνο με τις ανάλογες διορθώσεις, για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί,  ώστε να  υλοποιήσουμε τους στόχους μας.

Αυτό βοηθά στην αποτελεσματική οργάνωση και βελτίωση τόσο της όλης λειτουργίας του σχολείου, όσο και της επίτευξης των στόχων που τίθενται  στην αρχή της χρονιάς και οι οποίοι για φέτος είναι: Η βελτίωση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, η βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης μέσα από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η μείωση της παραβατικότητας και η ηλεκτρονική διοίκηση του σχολείου».

Σημαντικό, επίσης, στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι δε μένουμε στη θεωρητική καταγραφή των στόχων, καταλήγει ο διευθυντής της Τεχνικής Σχολής. Για την υλοποίηση των στόχων, ακολουθούμε συγκεκριμένα βήματα και δράσεις, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Γι΄ αυτό άλλωστε γίνεται και ποσοτική έρευνα για αξιολόγηση της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών από τους μαθητές, αλλά και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. 

texniki3