Pafos Net

ΜΙΕΕΚ Πάφου: Σε τροχιά συνεχούς αναβάθμισης

title image

Σε μια εποχή συνεχούς εξέλιξης όπως η σημερινή, τα ΜΙΕΕΚ Πάφου η μόνη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που υπάρχει στην επαρχία Πάφου, βλέποντας και αφουγκραζόμενη τα προβλήματα της σύγχρονη κοινωνίας, έρχονται να δώσουν διεξόδους στον κόσμο από την ανεργία, αλλά και βελτίωση των γνώσεων τους με τα προγράμματα που παρέχει.

Έχοντας καταξιωθεί στην συνείδηση των πολιτών της Πάφου, τα ΜΙΕΕΚ εμπλουτίζονται κάθε νέα εκπαιδευτική περίοδο με νέους κλάδους, αφού η ζήτηση ολοένα και αυξάνεται. Ο Επαρχιακός Διευθυντής των ΜΙΕΕΚ Πάφου, Δημήτρης Σφικτός, τονίζει σήμερα στο PafosNet  ότι για την φετινή εκπαιδευτική περίοδο, στην Πάφο προσφέρονται εμπλουτισμένοι κλάδοι σπουδών:  

« Πρόκειται για τους κλάδους που αφορούν σε Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες , Αρτοποιία- ζαχαροπλαστική, Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Τέχνες Εστίασης, ενώ δύο νέα προγράμματα που θα λειτουργήσουν το 2022 είναι οι Μαγειρικές Τέχνες και οι Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις. 

Τα προγράμματα αυτά δεν έρχονται τυχαία αλλά μέσα από ερευνά της αγοράς, σε συνεννόηση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με το Γραφείο Εργασίας και τις επαγγελματικές συντεχνίες  της επαρχίας μας. Υπενθυμίζουμε δε, ότι η φοίτηση είναι δωρεάν». 

mieek5

Βασικοί στόχοι των ΜΙΕΕΚ, σύμφωνα με τον κ. Σφικτό, είναι η προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία να απευθύνονται σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης σε τομείς οι οποίοι δεν προσφέρονται σε μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας. 

« Είναι επίσης», τονίζει, « η προσφορά προγραμμάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης και σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην απασχόληση, η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης, με έμφαση στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Τα προγράμματα είναι διετούς διάρκειας και η φοίτηση διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο, αναφέρει. Περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα τα οποία διδάσκονται για πέντε διδακτικές περιόδους την ημέρα, 25 περιόδους την εβδομάδα και μέρος της φοίτησης γίνεται υπό μορφή πρακτικής εξάσκησης στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.

«Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση και την οικονομία. Τα προγράμματα αυτά προσδιορίστηκαν μετά από διάλογο που έγινε στο Συμβουλευτικό Σώμα των ΜΙΕΕΚ, στο οποίο εκπροσωπούνται το Υπουργείο Παιδείας, το ΥΕΚΑ, η  ΑνΑΔ, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καθώς και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Για εργαζόμενα άτομα γίνονται κατάλληλες διευθετήσεις που θα επιτρέπουν τη συμφιλίωση εργασίας και εκπαίδευσης.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών».

mieek2

Μέσα από τα προγράμματα, αναφέρει ο Δημήτρης Σφικτός, οι απόφοιτοι καλλιεργούν περιβαλλοντικές, ηθικές και κοινωνικές ευαισθησίες σε σχέση με το επάγγελμά τους, κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας τους και ταυτόχρονα αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και το επιχειρηματικό πνεύμα.

« Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους σε μονοετή ή διετή προγράμματα, λαμβάνουν Δίπλωμα Μεταλυκειακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα είναι σε θέση να φοιτήσουν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιπρόσθετα επιδιώκεται η πιστοποίηση  των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών μέσω του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ».  

Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσόντος, επεσήμανε επίσης, απονέμεται στους επιτυχόντες στις αντίστοιχες εξετάσεις και αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εφόδιο για επαγγελματική σταδιοδρομία.                                                        

« Οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), καθώς επίσης και από αγορά υπηρεσιών ειδικών από το χώρο της εργασίας, ώστε να υπάρχει ευελιξία ως προς την ευχέρεια παροχής εξειδίκευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων».

Η ίδρυση και λειτουργία των ΜΙΕΕΚ αποφασίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2012. Τα ΜΙΕΕΚ προσφέρουν ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους νέους για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Ο Διευθυντής των ΜΙΕΕΚ στην Πάφο, επεσήμανε ότι στόχος του νέου αυτού εκπαιδευτικού επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

« Κύριος γνώμονας για την εφαρμογή των προγραμμάτων είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών σε θέσεις ανώτερου τεχνίτη ή τεχνικού», είπε.  «Προϋπόθεση για συμμετοχή σε προγράμματα των ΜΙΕΕΚ είναι η κατοχή απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης (Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής).
Για το σύστημα μαθητείας υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ρυθμίσεις που εντάσσονται στους κανονισμούς που έχουν εκδοθεί».

Τα ΜΙΕΕΚ, τόνισε ο κ. Σφικτός, λειτούργησαν για πρώτη φορά  το Νοέμβριο του 2012 σε όλες τις πόλεις, σε υφιστάμενες Τεχνικές Σχολές,  ενώ τα προγράμματα μπορούν να αλλάζουν κάθε χρόνο και να διαφέρουν κατά πόλη και περιεχόμενο.

Αποτελούν Δημόσιες Σχολές, παρατήρησε, και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

mieek3

Η αναγνώριση του θεσμού των ΜΙΕΕΚ στην επαρχία Πάφου, καθίσταται σαφής και από τα αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας για την συνεχή αναβάθμιση και των εμπλουτισμό των προγραμμάτων τους.

Πέραν των νέων κλάδων στα οποία αναφέρεται ο Επαρχιακός Διευθυντής τους, νέους κλάδους ζήτησε πρόσφατα από το αρμόδι9ο υπουργείο και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης.

Με επιστολή στον Υπουργό Παιδείας αναφορικά με την διευρεύνηση επέκτασης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ΜΙΕΕΚ) στην επαρχία Πάφου, ο κ. Σαββίδης επισημαίνει ότι με βάση την εμπειρία του στο τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Πάφο, κρίνει αναγκαία την προσθήκη των προγραμμάτων για Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία και για Μαγειρικές Τέχνες, που θα συμβάλουν στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά εργασίας στους συγκεκριμένους κλάδους.

« Είμαι πεπεισμένος ότι το ενδιαφέρον και η μέχρι τώρα δράση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, σε θέματα που αφορούν στην βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των νέων, ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την διερεύνηση και αυτού του θέματος», καταλήγει ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ.

mieek4