Pafos Net

Έπαρχος Πάφου: Χρονιά σημαντικών έργων ανάπτυξης σε κοινότητες της Πάφου το 2018

title image

Ένα πολύ σημαντικό αριθμό έργων υποδομής και εξωραισμού προωθεί για το 2018 το Γραφείο της Επάρχου Πάφου μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε σημερινή της συνέντευξη στο PafosNet η Έπαρχος, Μαίρη Λάμπρου, τονίζει ότι τα δεκάδες αυτά έργα που δρομολογούνται στις κοινότητες της επαρχίας, στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και τη δημιουργία συνθηκών για νέες θέσεις εργασίας.

Ο ετήσιος Προϋπολογισμός αναπτυξιακών έργων που αφορά στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, τονίζει η κ. Λάμπρου, είναι της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ επιπρόσθετο ποσό αντλείται κατόπιν εγκρίσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 για συγχρηματοδοτούμενα έργα.  «Για νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα που εγκρίθηκαν και θα αρχίσουν σύντομα, δηλαδή στο τέλος του 2017 και στις αρχές του 2018 με ολοκλήρωση μέχρι και αρχές του 2019, η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου πέτυχε το 45% της ολικής παγκύπριας χρηματοδότησης με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4,2 εκατομμύρια ευρώ», επεσήμανε. «Τα συγχρηματοδοτούμενα με ευρωπαϊκά κονδύλια έργα αφορούν στη τη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης Αγροτικών Επαγγελμάτων στην κοινότητα Κοίλη, που στοχεύει στην επιμόρφωση νέων γεωργών και παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Αφορούν επίσης στην ανάπλαση του Μετοχίου Κύκκου στο Πολέμι για δημιουργία πολυδύναμου περιφερειακού κέντρου εκδηλώσεων. Πρόκειται για Μνημείο Β΄Πίνακα και το οποίο θα συνδυαστεί μεταγενέστερα με έργο βιόσφαιρας που θα υλοποιηθεί μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού  για την καλλιέργεια και προβολή της άγριας τουλίπας που ευδοκιμεί στην περιοχή.

Έχουμε επίσης τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης περιηγητών για στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος στην Τραχυπέδουλα και την ανάπλαση του πυρήνα στην Παναγιά, που περιλαμβάνει λιθόστρωτο στους δρόμους και ανάπλαση προσόψεων οικιών του πυρήνα».

koinotites3

Σε ότι αφορά σημαντικά έργα που υλοποιούνται, αποπερατώθηκαν πρόσφατα ή είναι συνεχιζόμενα μέσω του Προϋπολογισμού της Επαρχιακής Διοίκησης, η Έπαρχος Πάφου σημειώνει ενδεικτικά δεκάδες έργα σε κοινότητες που καλύπτουν ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια της επαρχίας Πάφου.

«Ανά κοινότητα, τα έργα που εκτελούνται ή προγραμματίζονται», είπε, «έχουν ως εξής:

Πραιτώρι:

 

 

Αρμίνου:

 

 

Αγ. Μαρίνα: Κελοκεδάρων

 

Μέσα Χωρίο:       

 

 

Ελεδιώ:

 

 

Επισκοπή:

 

 

Μέσανα:

 

 

Κανναβιού:

 

 

 

 

Χούλου:

 

 

 

Κάθηκας:

 

 

 

Κέδαρες:

 

 

Κελοκέδαρα:

 

 

 

Νέο Χωρίο:

 

 

Νέα Δήμματα:

 

 

Τάλα:

 

 

 

 

 

 

Τρεμιθούσα:

 

 

 

Λέμπα:

 

 

 

 

 

Πάνω Ακουρδάλεια:

 

΄Ινεια:

 

 

Δρούσεια

Υπό εκτέλεση εξωραϊσμός πάρκου και ανέγερση μνημείου αξίας €77.500.

 

Έχει συμπληρωθεί τον περασμένο Αύγουστο η λιθόστρωση δρόμων, όσον αφορά στη Β φάση του έργου, έναντι €52.250.

 

Υπό εκτέλεση έργο εξωραϊσμού παλαιάς βρύσης έναντι €12.000.

 

Υπογράφονται συμβόλαια  για τη Α΄ φάση ανάπλασης του πυρήνα με κόστος περί τα €200.000.

 

Υπό εκτέλεση έργο διαμόρφωσης και εξωραϊσμού πλατείας έναντι συνολικής δαπάνης €239.500.

 

Υπό εκτέλεση έργο ανάπλασης της περιοχής γκρεμού (Β΄ φάση) με δαπάνη €258.258.

 

Υλοποιείται έργο λιθόστρωσης δρόμου εντός της Κοινότητας έναντι €41.900.

 

Κατασκευάζεται κιόσκι στο υφιστάμενο πάρκο έναντι €20.000 και μετατρέπεται το παλαιό δημοτικό σχολείο σε αίθουσα πολλαπλής χρήσης, ενώ ανεγείρονται κοινοτικά κτίρια έναντι των €257.000, έργο που συμπληρώνεται εντός των ημερών.

 

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή περιτοιχίσματος και του περιβάλλοντα χώρου της Παναγίας Παντανάσσης με κόστος €88.749.

 

Έγινε ανακατασκευή δρόμων με λιθόστρωτο (Γ΄ φάση) έναντι €299.000 και ολοκληρώνεται η αποκατάσταση προσόψεων κατοικιών στον πυρήνα έναντι των €197.000.

 

Ολοκληρώθηκαν προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου έναντι €90.000.

 

Εκτελείται ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας καθώς και δημιουργία πάρκου και χώρου στάθμευσης ένταντι των €300.000 περίπου.

 

Ολοκληρώνεται ο παρακαμπτήριος δρόμος Νέου Χωρίου έναντι των €900.000 περίπου.

 

Θα αρχίσει σύντομα η επιδιόρθωση διατηρητέων κτιρίων και η μετατροπή τους σε κοινοτικά κτίρια με δαπάνη περί τις €126.000.

 

Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της ανάπλασης του πυρήνα με κόστος €487.000 περίπου (με πληρωμές από το Κοινοτικό Συμβούλιο και σταδιακή επιστροφή της Κυβερνητικής Συνεισφοράς).  Πρόκειται να ζητηθούν σύντομα προσφορές για υλοποίηση της Β΄ φάσης εντός του 2018 και 2019 με ανάλογο κόστος.

 

Προωθείται η Β΄φάση της ανάπλασης εισόδου της Κοινότητας και της περιοχής της παλαιάς βρύσης με κόστος περί τα €300.000.

 

Ολοκληρώνεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης έναντι €233.000 – περίπου (με πληρωμές από Κοινοτικό Συμβούλιο και σταδιακή επιστροφή της Κυβερνητικής συνεισφοράς) ενώ εντός του 2018 θα  συνεχισθεί η      Β΄ φάση που αφορά τη διαμόρφωση του πλατειακού χώρου.

 

Θα αρχίσει σύντομα λιθόστρωση δρόμων έναντι των €117.000 περίπου.

 

Υυλοποιείται συνεχιζόμενο έργο ανάπλασης του πυρήνα και όψεων οικοδομών πυρήνα έναντι κόστους €1,7 εκατ.

 

Εντός του 2018 θα αρχίσει το έργο ανάδειξης του ευρύτερου παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας με εκτιμημένο κόστος €1,6 εκατ.

 

 

Μέσα Χωριό:    Υπογράφεται συμβόλαιο για την Α’ φάση  ανάπλασης

                                      του πυρήνα με κόστος περί τα 200.000 ευρώ.  

 

Τρεμιθούσα:     Προωθείται η Β΄ φάση της ανάπλασης της εισόδου της

                                      Κοινότητας και της περιοχής της παλιάς βρύσης με

                                       κόστος περί τα 130.000 ευρώ. 

 

koinotites1

Πέραν των πιο πάνω έργων που εκτελούνται ως επί το πλείστον από ιδιώτες κατόπιν διαδικασίας προσφορών, τονίζει η Μαίρη Λάμπρου, τα συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης υλοποιούν έργα που αφορούν στη βελτίωση και συντήρηση αγροτικών δρόμων, δρόμων εντός των χωριών και αντιπλημμυρικά έργα στις κοινότητες.

« Με την έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2018», επισημαίνει, «θα προωθηθεί η έναρξη κατασκευής δύο γεφυρών, δηλαδή της γέφυρας Νατάς – Ζυριπιλλή, Κελοκέδαρα και Νατάς – Επισκοπής, έναντι δαπάνης 400.000 ευρώ περίπου η κάθε μια, ώστε να συνδέονται παραποτάμιες κοινότητες με πιο σύντομη και ικανοποιητική προσπέλαση. 

Τα έργα αυτά εντάσσονται σε προωθούμενο σχέδιο κατασκευής ακόμη έξη συνολικά γεφυριών που θα γίνουν σταδιακά στα πλαίσια των επόμενων ετήσιων Προϋπολογισμών και αφορούν τους τρεις κύριους ποταμούς της επαρχίας, δηλαδή των ποταμών΄Εζουσα, Ξερός και Χρυσοχού και ο στόχος είναι να διευκολύνεται η διακίνηση των κατοίκων, των γεωργικών τους προϊόντων και παράλληλα να υπάρχει εύκολη και γρηγορότερη διακίνηση πυροσβεστικών οχημάτων για σκοπούς ασφάλειας σε πιθανές έκτακτες ανάγκες. 

Στο τέλος του 2016 είχε συμπληρωθεί η πρώτη γέφυρα που συνδέει τις περιοχές των κοινοτήτων Νατάς – Χολετριών με δαπάνη 500.000 ευρώ περίπου».

Σύντομα θα υποβληθούν αιτήσεις για ώριμα έργα της περιοχής χωριών του Ακάμα για συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε επίσης η Έπαρχος Πάφου. Τα έργα αυτά, διευκρινίζει, αφορούν σε παρεμβάσεις που έχουν κυρίως σχέση με περιβαλλοντικά, γεωλογικά θέματα και προβολή άλλων στοιχείων  της περιοχής για αύξηση της επισκεψιμότητας περιηγητών.

koinotites2

Πέραν των έργων ανάπτυξης, η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου τα τελευταία τρία χρόνια εκτελεί με τα συνεργεία της εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των παλαιών διατηρητέων τριών κτιρίων όπου στεγάζονται τα γραφεία της, καταλήγει η κ. Λάμπρου. 

« Έχουν συμπληρωθεί τα δύο κτίρια και εκτελούνται εργασίες στο τρίτο κτίριο που συμπληρώνονται εντός του 2018.  Η δαπάνη για κάθε κτίριο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο περίπου, λόγω του ότι οι εργασίες αφορούσαν αλλαγές φθαρμένων πατωμάτων, στεγών και άλλα».