Pafos Net

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοίνωσε σήμερα τα νέα Προγράμματα Σπουδών (VIDEO- FOTOS)

title image

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις ακαδημαϊκής αριστείας και αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς αναβαθμίζει την οργανωτική και επιχειρησιακή του δομή η οποία αποτελείται πλέον από πέντε Σχολές και δέκα Τμήματα. Τα νέα προγράμματα σπουδών ανακοινώθηκαν σήμερα σε διάσκεψη Τύπου στους χώρους του Πανεπιστημίου, από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, Γιώργο Λεπτό και τον Πρύτανη, Παντελή Σκλιά.

Παρουσιάζοντας τα νέα προγράμματα του Νεάπολις, οι κ. Λεπτός και Σκλιάς τόνισαν ότι σε αυτά τα πλαίσια, αναμένεται να λειτουργήσει μια σειρά από νέα προγράμματα, σε συμβατική και εξ’ αποστάσεως μορφή, μέρος των οποίων έχει ήδη πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε τελικό στάδιο πιστοποίησης. Το σύνολο των νέων προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2019.

neapolis2

Τα νέα προγράμματα σπουδών, τονίσθηκε κατά την παρουσίαση, ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, τα Πληροφορικά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία. Επίσης, προγράμματα όπως το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις, στη Στρατηγική και στην Ασφάλεια, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση, τις Θεολογικές Σπουδές αλλά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναβαθμίζουν τη διεθνή θέση του Πανεπιστημίου, την κοινωνική του διάσταση και προσφέρουν νέες και πρωτοποριακές εξειδικεύσεις.

Επιπλέον, προγράμματα όπως το μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη και το μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης: Πυρκαγιά – Έκρηξη - Σεισμός, ενδυναμώνουν με περαιτέρω εξειδίκευση και εφαρμοσμένη γνώση τα ήδη καταξιωμένα προπτυχιακά προγράμματα της Νομικής και της Πολιτικής Μηχανικής.

Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Νέαπολις, τόνισαν ιδιαίτερα οι κ. Γιώργος Λεπτός και Παντελής Σκλιάς, υποστηρίζονται από Επιστημονικά Συμβούλια, αποτελούμενα από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας με στόχο την διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου και την συνεχή διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

neapolis-3

Ο κατάλογος των νέων προγραμμάτων, τόσο τα πιστοποιημένα, όσο και όσα βρίσκονται στο τελικό στάδιο πιστοποίησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) που ανακοινώθηκαν σήμερα, έχουν ως εξής:

1. Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής

BSc Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα*

Το πρόγραμμα στοχεύει να παράσχει μια επιλογή σε φοιτητές που διαθέτουν ένα «παγκόσμιο επιχειρηματικό σκεπτικό» για διεθνή σταδιοδρομία στον 21ο αιώνα των ψηφιακών επιχειρήσεων. Το μοναδικό αυτό πρόγραμμα είναι από τα λίγα παγκοσμίως, στο οποίο οι φοιτητές διδάσκονται πώς να χειρίζονται ψηφιακά συστήματα και πώς να χρησιμοποιούν αυτά για να παίρνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, να καθοδηγούν σύνθετες και διαφορετικές ομάδες σε ψηφιακά έργα και τέλος πώς να ανακαλύπτουν νέα ταλέντα. Ως μελλοντικά στελέχη και διευθυντές θα είναι ικανοί να διαχειρίζονται και να συνδυάζουν τις οικονομικές,  επιχειρηματικές πρακτικές και καίρια στοιχεία βασικών τεχνολογιών.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

 

MSc Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Εξ Αποστάσεως και Συμβατικό) *

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Ψηφιακό Marketing στοχεύει να προσφέρει θεωρητική γνώση και πρακτική τεχνολογική προσέγγιση και να καθοδηγήσει τους φοιτητές στις επερχόμενες αλλαγές προετοιμάζοντας τους να σκέφτονται μέσω, όχι μόνο των νεών προϊόντων και στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά πως η διαχείριση θα εξελιχθεί, ώστε να είναι επιτυχής στα επόμενα χρόνια.

Ακολουθώντας το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές κερδίζουν σημαντικές στρατηγικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες ώστε να ενταχθούν στην απαιτητική παγκόσμια αγορά του 21ου αιώνα. Επίσης αποκτούν ικανότητες σε καίρια πεδία όπως η στρατηγική, επίλυση σύνθετων προβλημάτων και λήψη αποφάσεων, κερδίζουν ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες τους προετοιμάζουν και υποστηρίζουν στη επιχειρηματική διαδρομή τους στον κόσμο της στρατηγικής, συμβουλευτικής και ψηφιακής επιχειρηματικής δημιουργίας.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

MSc Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Εξ Αποστάσεως και Συμβατικό) *

Στόχος του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία  είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην ψηφιακή χρηματοοικονομική  προετοιμάζοντάς τους για το  παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και επενδυτικό τοπίο.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίζει τους φοιτητές με δεξιότητες στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα με την ικανότητα να εντοπίζουν διαρκώς μεταβαλλόμενες ευκαιρίες στους τομείς των τραπεζών, των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει  ικανότητες σε ειδικότερους  τομείς, όπως η στρατηγική, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων και θα κατέχουν ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες θα τους εξοπλίσουν για μια καριέρα στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της τραπεζικής, της συμβουλευτικής και της δημιουργίας ψηφιακών επιχειρήσεων.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

 

MSC Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία (Εξ Αποστάσεως και Συμβατικό) *

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε Πληροφορικά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία στοχεύει να προσφέρει πλέον επαγγελματική γνώση και ευρύτερη εκπαίδευση  σε φοιτητές με ειδικότερα ενδιαφέροντα στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα. Απευθύνεται σε απόφοιτους Πληροφορικής, Μηχανικής Υπολογιστών και Διοίκησης Επιχειρήσεων προτείνοντας μία καινοτόμο και διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει την σχετική γνώση με την ανάπτυξη και  διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων με την μελέτη των συστημάτων των αναδυομένων τεχνολογιών της ψηφιακής καινοτομίας.

Το πρόγραμμα προσφέρει στον φοιτητή πλήρη κατανόηση του τρόπου χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιωθούν  οι επιχειρηματικές εργασίες στη  σύγχρονη ψηφιακή οικονομία και η εξερεύνηση των διαχειριστικών και καινοτόμων όψεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι  η κάλυψη του κενού μεταξύ Διοίκησης επιχειρήσεων και Τεχνολογίας προσφέροντας στους αποφοίτους σημαντικό συγκριτικό επαγγελματικό πλεονέκτημα.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

 

MBA Εξ Αποστάσεως στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων*

Το εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MBA in Tourism εφοδιάζει τους φοιτητές με μια κατανοητή και ολοκληρωμένη προσέγγιση με την επιστήμη του τουρισμού καθώς και  τον κρίσιμο τομέα της τουριστικής βιομηχανίας ακολουθώντας σύγχρονο τρόπο απόκτησης των απαραίτητων  γνώσεων της κατανόησης του τουρισμού ως κοινωνικό και οικονομικό γεγονός. Τα μαθήματα επικεντρώνουν  στην διοίκηση της βιομηχανίας  του τουρισμού και της φιλοξενίας και την διαχείριση των τουριστικών προορισμών. Οι απόφοιτοι θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και ευκαιρίες της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας, ειδικά σε ένα συνεχές διαφοροποιούμενο διεθνές περιβάλλον το οποίο κυριαρχείται από ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις που δημιουργούν νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

 

2. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

                                             

BSc Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια*

To πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εκτεταμένη και σε βάθος γνώση σχετικά με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων συνδεόμενων με διεθνή ζητήματα και τις προεκτάσεις ασφαλείας αυτών. Η θεωρία και η πρακτική  των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας, η οργάνωση της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς έννομης τάξης, σπουδές ασφάλειας και στρατηγικής καθώς και πολιτικών και οικονομικών συνθέτουν τον κύριο κορμό του προγράμματος σπουδών.    

*Πιστοποιημένο.

 

MSc Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια*

To πρόγραμμα στοχεύει να εφοδιάσει τους φοιτητές με μία ευρεία ανάλυση των σύγχρονων Διεθνών Σχέσεων εμβαθύνοντας σε θέματα στρατηγικής και ασφάλειας. Συνδυάζει σε βάθος ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε καίρια ζητήματα, θεωρίες και μελέτη περιπτώσεων παράλληλα με μια δομημένη διαδικασία συμμετοχής σε σύγχρονους  διαλόγους  και εμπειρία και ενσωματώνει θεωρητικές προσεγγίσεις με την μελέτη πολλών περιπτώσεων και θεμάτων.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

 

MSc Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (Εξ Αποστάσεως και Συμβατικό) *

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στη Πολιτική  και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στοχεύει να προσφέρει μια σειρά μαθημάτων προωθημένων Σπουδών και εξειδίκευσης σε όσους επιθυμούν να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες σε ευρωπαϊκά θέματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Το βασικό πρόγραμμα δίνει έμφαση τόσο στις απαιτούμενες δεξιότητες όσο και τις γνώσεις και εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων της ΕΕ και την εξειδικευμένη κατανόηση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών ιδιαιτεροτήτων.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

 

MSc Εξ Αποστάσεως Θεολογία*

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως σπουδών στην Θεολογία στοχεύει στην παροχή ακαδημαϊκής αριστείας, επαγγελματικών προσόντων και στη βαθύτερη γνώση σε ενδιαφερόμενους φοιτητές για ειδικά πεδία των Θεολογικών σπουδών. Ειδικότερα, να παράσχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών  σπουδών προσελκύοντας απόφοιτους θεολογικών σπουδών, επιστήμονες ανθρωπιστικών και άλλων σπουδών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε θέματα Θεολογίας και να αποκτήσουν επιστημονικές δεξιότητες,  οι οποίες θα τους βοηθήσουν στη περαιτέρω ανέλιξη στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.

*Πιστοποιημένο.

 

3. Νομική Σχολή

LLM Οικονομικό Έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη*

Το πρόγραμμα προσφέρει καλά σχεδιασμένη, προσανατολισμένη προς την αγορά, μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε όσους απασχολούνται  ήδη ως δικηγόροι, εισαγγελείς & δικαστικοί καθώς  και σε πτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι  επιθυμούν  να εργαστούν επιτυχώς στο πεδίο της Ποινικής δικαιοσύνης  σε εθνικό και Ευρωπαϊκό περιβάλλον.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

 

4. Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

MSc Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης: Πυρκαγιά, Έκρηξη, Σεισμός *

Το πρόγραμμα στοχεύει να εφοδιάσει με εξειδικευμένη γνώση  φοιτητές, των οποίων ο στόχος είναι να εξελιχθούν σε ειδικούς και ηγέτες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στον τομέα της δομικής ανθεκτικότητας των κατασκευών. Πρόσφατα δραματικά γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο υπογραμμίζουν την ανάγκη του σχεδιασμού « στρατηγικών» δομών και υποδομών ( όπως αεροδρόμια, σταθμούς, νοσοκομεία , γέφυρες, εμπορικά κέντρα , κλπ.) σύμφωνα με νέα αντίληψη  της «ανθεκτικότητας», ώστε να αντέχουν ανάλογα ατυχή γεγονότα.

Επιπλέον τα μαθήματα θα εφοδιάσουν τους φοιτητές με τα απαραίτητα τεχνικά, αναλυτικά, κριτικά, ηθικά  και ηγετικά προσόντα προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα λήψεως αποφάσεων για την περαιτέρω δομική ασφάλεια των σχεδιαζόμενων έργων.

*Στο τελικό στάδιο πιστοποίησης.

    neapolis1

Δείτε ένα VIDEO από τη σημερινή παρουσίαση των νέων προγραμμάτων, στο WEB TV του PafosNet.