Pafos Net

Πάφος: Εμμένουν για δεύτερη Τεχνική Σχολή παρά τις αποφάσεις συστέγασης στο Λύκειο Έμπας

title image

Εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς της Πάφου εμμένουν και επαναφέρουν το θέμα της ανάγκης λειτουργίας δεύτερης Τεχνικής Σχολής στην πόλη, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης των τελευταίων χρόνων και την αδυναμία της υφιστάμενης να απορροφήσει όλους τους ενδιαφερόμενους. Η κινητικότητα για την λήψη απόφασης ίδρυσης δεύτερης Τεχνικής Σχολής Πάφου συνεχίζεται ασχέτως των πρόσφατων αποφάσεων για μεταφορά τμημάτων της σχολής στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, που πλέον θα λειτουργεί και ως τμήμα Τεχνικής.

Φορείς της επαρχίας θεωρούν την εξέλιξη αυτή ημίμετρο που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και ζητούν την λήψη πολιτικής απόφασης για δημιουργία και λειτουργία κανονικής Τεχνικής Σχολής, από τη στιγμή που η ζήτηση στην Πάφο είναι διαρκώς αυξανόμενη και καταγράφεται ήδη την τελευταία τριετία η πρωτοφανής στα εκπαιδευτικά χρονικά απόφαση να απορρίπτονται αιτήσεις μαθητών για φοίτηση τους στον τεχνικό κλάδο λόγω υπερπληθώρας μαθητών.

Αναγνωρίζοντας την ιδιάζουσα αυτή κατάσταση, ο Διευθυντής της Τεχνικής Σχολής Πάφου, Θεόδωρος Ηλία, δήλωσε ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των μαθητών στην επαρχία της Πάφου, οι οποίοι επιλέγουν να φοιτήσουν στην Τεχνική Εκπαίδευση.

" Δυστυχώς, όμως η αυξημένη αυτή ζήτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, αφού σε ολόκληρη την Πάφο υπάρχει μία μόνο Τεχνική Σχολή", τόνισε. " Η τεράστια αύξηση στη ζήτηση θέσεων στην Τεχνική Πάφου οφείλεται μεταξύ άλλων στην πρακτική εξάσκηση και την ανάπτυξη της πρακτικής ευφυΐας των μαθητών, στη συστηματική, οργανωμένη και στοχευμένη δουλειά που επιτελείται, αλλά και στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου φοιτούν σήμερα 595 μαθητές, παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα της Σχολής είναι για 500 μαθητές. Αυτό, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Μερικά τέτοια προβλήματα είναι η  ομαλή λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος, η έλλειψη εργαστήριων και ειδικών αιθουσών, προβλήματα στην εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης των μαθητών, προβλήματα στη διοίκηση, στην προσφορά εξιδεικευμένης βοήθειας και πολλά άλλα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, αλλά και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για προσφορά εξειδικευμένης και επιπρόσθετης βοήθειας στους μαθητές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι σοβαρά και πολυδιάστατα. Το λυπηρό, αλλά παράλληλα και ανησυχητικό είναι ότι αρκετοί μαθητές αναγκάζονται να φοιτήσουν σε λύκεια, κάνοντας επιλογές ανάγκης, αφού είναι αδύνατον να εξασφαλίσουν θέση στην Τεχνική Σχολή Πάφου".

Όλες οι άλλες επαρχίες της Κύπρου διαθέτουν από τρεις Τεχνικές Σχολές η κάθε μία, οι οποίες δίνουν την ευχέρεια σε όλους τους μαθητές των επαρχιών αυτών να φοιτήσουν στον  κλάδο και ειδικότητα που επιθυμούν, παρατηρεί ο Θεόδωρος Ηλία. Η λειτουργία κάποιων ειδικοτήτων που θα συστεγάζονται με άλλο λύκειο της επαρχίας μας αποτελεί πρόχειρη λύση, η οποία δε θα επιλύσει το πρόβλημα, αλλά θα δώσει επιφανειακές απαντήσεις, παρατηρεί.

" Άμεσα, λοιπόν, και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός για μία νέα Τεχνική Σχολή στην Πάφο", αναφέρει ο διευθυντής της. " Στη συνέχεια, το έργο θα μπορούσε να χωριστεί σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση να υλοποιηθεί άμεσα, ώστε η νέα Τεχνική Σχολή, να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 250 περίπου μαθητές. Εάν σε μερικά χρόνια, ο αριθμός των μαθητών που  επιλέγουν την Τεχνική Εκπαίδευση συνεχίσει να αυξάνεται, τότε να προχωρήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Έτσι, με μικρότερο κόστος θα μπορέσει άμεσα να υλοποιηθεί η ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής. Ταυτόχρονα, θα δοθεί η δυνατότητα στους  μαθητές της Πάφου να κάνουν τις επιλογές που επιθυμούν, ενώ παράλληλα θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους συμμαθητές τους στις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου".