Pafos Net

Διόφαντος Χατζημιτσής: Η Κύπρος στη διαστημική εποχή μέσω του Ερατοσθένη

title image

Tο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκαν ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδος, Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, Κυριάκος Κόκκινος. Μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης έγινε παρουσίαση από τον Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή, συντονιστή του έργου EXCELSIOR, με στόχο την ανάλυση στους δύο Υφυπουργούς της έρευνας που διεξάγεται στο πανεπιστήμιο στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING και του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης. Το έργο EXCELSIOR H2020 TEAMING είναι το μοναδικό έργο από τις δύο προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου υπάρχει Ελληνική Συμμετοχή μέσω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι δύο Υφυπουργοί ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING και του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης από τον Διόφαντο Χατζημιτσή και είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν της χώρους εργασίας και να συνομιλήσουν με τους ερευνητές του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ.

Η Κοινοπραξία του έργου ‘EXCELSIOR’ για την δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Ερατοσθένης’ αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης.. Το  έργο  έχει  λάβει χρηματοδότηση  38 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα  15 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας  επτά  ετών, από την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, 15 εκατομμυρίων ευρώ,  διάρκειας 15 ετών από την Κυπριακή Δημοκρατία και χρηματοδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 15 ετών, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μιλώντας στο PafosNet ο Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, τόνισε ότι μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του υπάρχοντος Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, που λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007.

« Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρέχει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών Διαστήματος, Παρατήρησης Γης και Γεωπληροφορικής σε Εθνικό, Περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», επεσήμανε. « Στόχος του έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 TEAMING είναι  το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης να καταστεί σε ένα παγκοσμίου κλάσης κέντρο έρευνας και καινοτομίας για την παρατήρηση της γης, ένα σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.  Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) αναμένεται να εργοδοτήσει τα επόμενα 15 χρόνια πέραν των 150 ερευνητών».

eratosthenis-tepak1

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, τόνισε ακόμη ο Διόφαντος Χατζημιτσής, επικεντρώνεται στη διεξαγωγή βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών και στη διευκόλυνση της καινοτομίας στους τομείς της τηλεπισκόπησης και της διαστημικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας, ανέφερε, βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

« Ένας σημαντικός στόχος του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ», τονίζει, « είναι να καταστεί ένας  Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) και ένα Κέντρο Ερευνητικής Αριστείας για την Παρατήρηση Γης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  Ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα το οποίο θα συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, πρωτοποριακές ερευνητικές ευκαιρίες, στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προώθηση της επιχειρηματικότητας. Προκειμένου να είναι δυναμικό και καινοτόμο, το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές».

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, εξηγεί ο επικεφαλής του, υιοθετεί ένα μοντέλο δύο αξόνων. Σύμφωνα με το όραμα του Κέντρου Αριστείας , ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από τρεις θεματικές συστάδες για διαρκή αριστεία στην έρευνα και συγκεκριμένα: Περιβάλλον και κλίμα (ατμόσφαιρα, γεωργία, νερό, γη), ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια και ασφάλεια στη θάλασσα, ενέργεια) και διαχείριση μεγάλων δεδομένων (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική).

Ο κάθετος άξονας, αναφέρει, αποτελείται από τέσσερις λειτουργικές περιοχές: Υποδομές, Έρευνα, Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ  θα επικεντρωθεί στην ερευνητική αριστεία σε πέντε τομείς εφαρμογής, όπως η παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η μείωση των κινδύνων καταστροφών, η πρόσβαση στην ενέργεια και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων παρατήρησης γης.

« Μέσα από τα πιο πάνω, το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ θα συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη εφαρμογών παρατήρησης γης, στην προώθηση της δημιουργίας εταιρειών spinoff και στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος σε επιχειρήσεις παρατήρησης γης στην Κύπρο», κατέληξε ο κ. Χατζημιτσής. « Θα ενισχύσει επίσης την περιφερειακή συνεργασία ερευνητικών φορέων με τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εστιάζοντας σε τομείς έντασης γνώσης για τη διευκόλυνση της καινοτομίας που θα οδηγήσουν σε νέα προϊόντα και εφαρμογές στην Παρατήρηση Γης. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάδειξη της Κύπρου στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα παρέχοντας υπηρεσίες Παρατήρησης Γης και Γεωπληροφορικής, οι οποίες αναπτύσσονται σημαντικά ταχύτερα από άλλους τεχνικούς τομείς και υποστηρίζονται από ευρωπαϊκές στρατηγικές και διαστημικά προγράμματα, όπως το Copernicus».

eratosthenis-tepak2