Pafos Net

Ο Θεσμός Παροχής Κοινοτικής Εργασίας χωρίς Αμοιβή από Αδικοπραγούντες

title image

Του Σωκράτη Χαραλαμπίδη

Επιτηρητή/Κηδεμονικού Λειτουργού στο Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου για την εφαρμογή του Προγράμματος Παροχής Κοινοτικής Εργασίας χωρίς Αμοιβή από Αδικοπραγούντες


Το Δικαστήριο δίνει την δυνατότητα στον παραβάτη να επανορθώσει για το αδίκημα που διέπραξε και να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει νομοταγής πολίτης, εκτελώντας κοινοτική εργασία άνευ πληρωμής για ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες.
Εκδίδεται από το Δικαστήριο Διάταγμα Κηδεμονίας με όρους Παροχής Κοινοτικής Εργασίας χωρίς Αμοιβή σε άτομα που διέπραξαν αδικήματα του τύπου οδήγηση χωρίς άδεια, πλημμελής οδήγηση, μη συμμόρφωση στα σήματα τροχαίας, μικροκλοπές, βανδαλισμοί σε δημόσια κτήρια, εξύβριση, οχληρία κ.λπ.
Η Κοινοτική Εργασία εκτελείται σε εθελοντικές/μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις – μέλη του Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου (Ιδρύματα, Στέγες Ηλικιωμένων, Κέντρα Ενηλίκων, Κέντρα Ημέρας κ.λπ.). Οι εργασίες που παρέχουν οι κηδεμονευόμενοι είναι μπογιάτισμα, κηπουρική, συντήρηση κτηρίων, καθαριότητα κ.ά.
Το Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου εργοδοτεί ειδικό επιστήμονα, Επιτηρητή. Έργο του είναι να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τους κηδεμονευομένους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας τους και να τους ενθαρρύνει να εργάζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και εργατικότητα προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε πως στην περίπτωση επιβολής προστίμου, είναι γνωστό ότι πολλοί γονείς νεαρών και ιδίως ανήλικων παραβατών καταβάλουν το χρηματικό ποσό που επιβάλλεται στα παιδιά τους χωρίς έτσι να επωφελούνται οι ίδιοι οι παραβάτες σε αντίθεση με τα οφέλη που αντλούν από μια ενδεχόμενη επιβολή παροχής Κοινοτικής Εργασίας.
Τα οφέλη λοιπόν, που μπορεί να πάρει ο κηδεμονευόμενος από την Παροχή Κοινοτικής Εργασίας είναι πάρα πολλά μεταξύ των οποίων:
- Η αναμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του
- Η αποφυγή της υποτροπής του
- Η ομαλή ένταξη του στην κοινωνία
- Του δίνεται μία ευκαιρία να επανορθώσει για το αδίκημα που διέπραξε
- Εκτονώνεται σε υγιείς ασχολίες
- Έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί ότι μπορεί να αποβεί χρήσιμος στην κοινωνία
- Συνεχίζει, παράλληλα με την παροχή κοινοτικής εργασίας, να εργάζεται και να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις
- Νιώθει πως «ξεπληρώνει» το χρέος του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο
Επίσης:
-Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχετικού Διατάγματος το ποινικό του αδίκημα διαγράφεται από το ποινικό του μητρώο
-Για ορισμένους η κοινοτική εργασία αποτελεί την πρώτη δομημένη εμπειρία παραγωγικής εργασίας
- Ο θεσμός της Κοινοτικής Εργασίας θεωρείται ένα από τα πιο προοδευτικά μέτρα μεταχείρισης παραβατών και ιδιαίτερα νεαρών ατόμων που εφαρμόζεται με επιτυχία σε διάφορες χώρες ανά το παγκόσμιο
- Συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος
-Συντείνει στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τόπο μας
-Είναι μία ποινή με κοινωνικές διαστάσεις η οποία στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση των παραβατών και ιδίως των νεαρών ατόμων
- Είναι ένα μέτρο μη στερητικό της ελευθερίας του αδικοπραγήσαντος
Αξίζει επίσης ν’ αναφερθεί πως ο εν λόγω Θεσμός εφαρμόζεται στην επαρχία μας από το 2005 και για δεκαετίες σε πολλές χώρες ανά το παγκόσμιο και μάλιστα σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία.