Pafos Net

Γιάννης Κουλουντής: Να μετατρέψουμε την Πάφο σε μια πόλη φιλική για τα ΑμεΑ

title image

Ένα μεγάλο πρώτο βήμα εκτιμάται ότι αποτελούν για τον Δήμο Πάφου οι αποφάσεις που έλαβε για την στήριξη και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ. Πρόκειται για προτάσεις που κατέθεσε στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, Γιάννης Κουλουντής.

Αρκετές εκ των προτάσεων Κουλουντή ήδη έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί, με τις υπόλοιπες να είναι σε φάση προώθησης από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Μιλώντας σήμερα στο PafosNet για την πρωτοβουλία αυτή, ο εισηγητής της πρότασης τονίζει ότι σε κάθε σύγχρονο κράτος η στήριξη και η προσπάθεια για ομαλή ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνία θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο. Τα ΑμεΑ αποτελούν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο κανείς δεν δικαιούται να αγνοήσει, παρατηρεί.  Ένα κομμάτι της κοινωνίας του οποίου οι ανάγκες και οι δυσκολίες διαβίωσης είναι αυξημένες. Που απαιτεί μέτρα και αποφάσεις για να έχει δικαίωμα σε μια όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ζωή. Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε, επισημαίνει, πως η ύπαρξη ΑμεΑ επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια και μια από τις βασικές έγνοιες των γονέων είναι τι θα απογίνουν τα παιδία τους όταν αυτοί δεν θα είναι στη ζωή. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως την βασική ευθύνη και υποχρέωση για τα πιο πάνω την έχει το κεντρικό κράτος, παρόλα αυτά κάποιες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν από  τις τοπικές αρχές. 

«Έχοντας λοιπόν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση, τον περιορισμό του αποκλεισμού αλλά και την δημιουργία συνθηκών οι οποίες θα ευνοήσουν την περαιτέρω ομαλή ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνία», ανέφερε ο Γιάννης Κουλουντής, « εισηγήθηκα τα εξής: 50% μείωση των τελών αποκομιδής σκυβάλων για τα οικιακά υποστατικά στα οποία διαμένουν ΑμεΑ. Μείωση του παγίου στο λογαριασμό της υδατοπρομήθειας σε 1 ευρώ. Παροχή καρτών ατελούς στάθμευσης στους γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ.

Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες Παχύαμμος και Παλιόκαστρα, αφού στην παραλία Παχύαμμος μπορεί να εξασφαλιστεί πρόσβαση μεταξύ των ξενοδοχείων Imperial και Olympic Lagoon. Η παραλία Παλιόκαστρο βρίσκεται στην περιοχή του ξενοδοχείου Venus. Η κατασκευή ξύλινων διαδρόμων κοστολογείται περίπου 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εντούτοις ο Δήμος Πάφου έχει εξασφαλισμένους τους ξύλινους διαδρόμους ή τουλάχιστον μεγάλο μέρος των αναγκαίων ξύλινων διαδρόμων και βρίσκονται αποθηκευμένοι. Η αγορά δύο αμφίβιων τροχοκαθισμάτων κοστίζει 4000 ευρώ, εκ των οποίων οι 2000 μπορούν να επιχορηγηθούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Στις εισηγήσεις περιλα,βάνονταν επίσης η υποχρεωτική τοποθέτηση ενός τουλάχιστον παιχνιδιού ΑμεΑ σε κάθε νέα παιδική χαρά που δημιουργείται, η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις κτηριακές υποδομές του Δήμου, η στήριξη ομάδων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα ομαδικά αθλήματα για ΑμεΑ, στήριξη εκδηλώσεων χορού με συμμετοχή ΑμεΑ, η ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής στήριξης για ΑμεΑ, η εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των προβλημάτων και την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στη δημαρχούμενη περιοχή της Πάφου.

Οι οικονομικές ελαφρύνσεις μπορούν να εφαρμοστούν με κριτήρια παρόμοια με αυτά που εφαρμόζει το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης . Δηλαδή σε περιπτώσεις μέτριας νοητικής αναπηρίας και σε περιπτώσεις σοβαρής αναπηρίας στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως αναλύονται πιο πάνω.

Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις κτηριακές υποδομές του Δήμου, αφορά στο κτήριο της πρώην οικίας του αστυνομικού διευθυντή και το κτήριο της πολιτιστικής στέγης Κωστάκη Λοϊζίδη στα οποία στεγάζονται πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγήθηκα επίσης την στήριξη ομάδων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα ομαδικά αθλήματα για ΑμεΑ και ειδικότερα την αγορά 2 αθλητικών τροχοκαθισμάτων και παραχώρησή τους στην ομάδα ΑμεΑ του Καλαθοσφαιρικού ΑΠΟΠ. Το κόστος και των 2 αθλητικών τροχοκαθισμάτων ανέρχεται στις €5000 . Σε περίπτωση που παρουσιαστεί άλλο σωματείο ή ομάδα με δράση σχετική με ΑμεΑ μπορεί να εξεταστεί παρόμοια στήριξη με την ίδια λογική».

Αναφορικά με την εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των προβλημάτων και την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στη δημαρχούμενη περιοχή της Πάφου, ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ παρατηρεί ότι της μελέτης αυτής θα πρέπει να προηγηθεί μια προμελέτη η οποία θα καταγράψει αρχικά τα προβλήματα, θα υλοποιήσει προκαταρτικά σχέδια και όρους ώστε ο Δήμος να μπορέσει να βγει σε προσφορές για την εκπόνηση της τελικής μελέτης. Για την προμελέτη ο Δήμος Πάφου μπορεί να αποταθεί στα 4 Πανεπιστήμια (Κύπρου, Λευκωσίας, Frederick και Νεάπολις) τα οποία διαθέτουν σχολή Αρχιτεκτονικής. Η εκτίμηση του κόστους της προμελέτης εκτιμάται στις €5000-€10000.

« Με το πέρας της τελικής μελέτης θα υπάρχουν καταγεγραμμένα τα προβλήματα προσβασιμότητας της πόλης καθώς και προτάσεις για την επίλυσής τους», αναφέρει. « Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα ταξινομηθούν κατά προτεραιότητα και θα υλοποιηθούν με την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων. Για την καλύτερη εξασφάλιση κονδυλίων τα θέματα ΑμεΑ μπορούν να διασυνδεθούν με την τρίτη ηλικία. Το κόστος της τελικής μελέτης εκτιμάται στις € 35000-€40000».

amea3

Από το πακέτο των εισηγήσεων Κουλουντή, η δημοτική αρχή Πάφου έχει υλοποιήσει ήδη σειρά προτάσεων, ενώ σε γραφειοκρατικό επίπεδο βρίσκονται οι υπόλοιπες.

Ένα μεγάλο πρώτο βήμα για τον Δήμο Πάφου, αναφέρει ο ίδιος, αποτελεί η απόφαση, πλέον, για μείωση κατά 50% των τελών αποκομιδής σκυβάλων για τα οικιακά υποστατικά στα οποία διαμένουν ΑμεΑ.

«Υλοποιήθηκαν επίσης», τονίζει, « οι προτάσεις για διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες Παχύαμμος και Παλιόκαστρα, η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις κτηριακές υποδομές του Δήμου, η υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον 1 παιχνιδιού που να μπορεί να εξυπηρετεί και ΑμεΑ σε κάθε νέα παιδική χαρά με περισσότερα από 5 παιχνίδια, η οικονομική στήριξη ομάδων για δράσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα ομαδικά αθλήματα ΑμεΑ και στήριξη δράσεων στις οποίες συμμετέχουν ΑμεΑ και η ετοιμασία όρων προσφορών για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων, την εξεύρεση λύσεων και χρηματοδότησης για την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στη δημαρχούμενη περιοχή της Πάφου».

amea2

Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι οι μοναδικές στην προσπάθεια που καταβάλλεται στην Πάφο για την αλλαγή σε θέματα κοινωνικής ένταξης και υποβοήθησης των ΑμεΑ. Πρωτοπόρος στον τομέα, είναι ενδεχομένως το Round Table 7 Πάφου, που εδώ και χρόνια προωθεί την πρωτοβουλία «Access City».

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί ένα πλάνο με όραμα την βελτίωση της προσβασιμότητας και την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτιστική ζωή της πόλης. Αρχικό σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση της πολιτείας, των επιχειρήσεων και των πολιτών μέσω διαφόρων δράσεων.

Η έναρξη της καμπάνιας Access City έγινε με τη διεξαγωγή της πρώτης ημερίδας με θέμα: «Αλλάζουμε νοοτροπία… προσβάσιμη πόλη για όλους» το 2015. Στόχος της πρώτης αυτής ημερίδας, ήταν να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, να ενημερώσει και να προτείνει λύσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας τόνισαν στο PafosNet ότι από τότε μέχρι σήμερα βρέθηκαν συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή, όπως το Rotary Club Αφροδίτη, η πρωτοβουλία πολιτών Πόλις Πρόσβαση- City Roaming, το ξενοδοχείο Almyra και ο Οργανισμός Πάφος 2017 κατά την λειτουργία της πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

« Παρόλα ταύτα, πολλά ακόμα χρειάζεται να γίνουν για τη βελτίωση υφιστάμενων κτιρίων αλλά και την καλλιέργεια νοοτροπίας προσβασιμότητας κυρίως από τις τοπικές επιχειρήσεις», αναφέρουν.

amea4