Pafos Net

Νομικές εκφάνσεις της διαχείρισης θεμάτων ισότητας Ανδρών και Γυναικών

title image

Της Δρος Αρτέμιδος Δ. Σαββίδου

Δικηγόρου

Λέκτορος Ποινικού Δικαίου Πανεπ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου

Λέκτορος Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

 

Η Γυναίκα, από τις πρώιμες ακόμη εποχές της ανθρώπινης ιστορίας, έχει υμνηθεί από ποιητές, συγγραφείς, τραγωδούς ζωγράφους, μουσικούς, έχει «αγιοποιηθεί», έχει «δαιμονοποιηθεί», έχει αναχθεί σε πηγή των καλών, (εκ γυναικός ερρύει τα κρείτω), έχει καταγγελθεί ως πηγή όλων των κακών (εκ γυναικός ερρύει τα χείρω) και ακόμα έχει αντιστρέψει τους κανόνες του ζωικού βασιλείου, αφού αυτή θεωρείται ως το ωραιότερο είδος του ανθρωπίνου γένους, εν αντιθέσει προς όλα τα άλλα έμβια όντα, όπου το άρρεν είναι το ωραιότερο και ισχυρότερο στοιχείο τους.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις διασήμων προσώπων για τις Γυναίκες. Για αρχή, τα της Χριστιανικής θρησκείας: Ουκ ένι άρσεν και θήλυ, πάντες εις εσμέν (διακήρυξη ισότητας). Η αποστολή του Άνδρα είναι να κερδίζει και της Γυναίκας να αποταμιεύει (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ). Για μια Γυναίκα δεν υπάρχει ωραιότερη ημέρα από εκείνη, που τελιειώνοντας ο πόλεμος, ανοίγει την πόρτα στον άνδρα της, ο οποίος γύρισε σώος από αυτόν (ΑΙΣΧΥΛΟΣ). Υπάρχει μια Γυναίκα στην αρχή κάθε μεγαλουργήματος (ΜΠΑΛΖΑΚ). Τα λάθη των Γυναικών, των παιδιών, των αδυνάτων, των Πτωχών και των αργάμματων είναι λάθη των Ανδρών είτε είναι πατέρες, είτε σύζυγοι, είτε εργοδότες, είτε πλούσιοι, είτε σοφοί (Βίκτωρ ΟΥΓΚΩ).

Πέραν όμως όλων αυτών, ποιά είναι η «διαχείριση» της θέσης της Γυναίκας μέσα στα δομημένα κοινωνικά σχήματα βάσει κανόνων, εθίμων, δικαιικών συστημάτων, ρυθμίσεων εθνικών αλλά και υπερεθνικών νομικών οντοτήτων;

Θα αναφερθώ επιγραμματικά περί όλων αυτών σε δύο επίπεδα: Το πρώτο, περιλαμβάνει πρόνοιες, ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε γενικό επίπεδο, επομένως τα οποιαδήποτε θετικά στοιχεία περί Γυναίκας είναι έμμεσα. Το δεύτερο, περιλαμβάνει ενίοτε ευθέως θετικές προσεγγίσεις περί του πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος της Γυναίκας.

Ενδεικτική καταγραφή των νομικών προνοιών περί Γυναίκας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: ο ίδιος ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Αλλά και ειδικότερα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), γνωστή και συχνά αναφερόμενη ως Διακήρυξη των Γυναικείων Δικαιωμάτων.  Ο Ο.Η.Ε. πραγματοποιεί παγκόσμιες Διασκέψεις για τις γυναίκες, στο Μεξικο το 1975, στη Κοπεγχάγη το 1980, στο Ναιρόμπι το 1985, στο Πεκίνο το 1995, που αποτελεί σταθμό αφού όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που υιοθετήθηκε (Beijimg Declaration and Platform for Action), το πλαίσιο δράσης επεκτίνεται σε 12 τομείς ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας, της βίας εναντίον των γυναικών και των γυναικών στην εξουσία) προκειμένου να προωθηθούν τα δικαιώματα της γυναίκας. Κάθε 5 χρόνια από την έκδοσή της Διακύρηξης πραγματοποιείται η παγκόσμια ανασκόπηση για την αξιολόγηση της προόδου και των κενών στην εφαρμογή της.

Η Ευρωπαική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 4 Νοεμβριού 1950, Ρώμη: Πρόκειται για Σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπό τον τίτλο «Διά την προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών». Η Σύμβαση έχει συμπληρωθεί μεταγενέστερα με σειρά Πρόσθετων πρωτοκόλλων, ενώ από τις διατάξεις της «αναδύεται» η επίδραση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε., 1948. Οι επί μέρους ρυθμίσεις της Σύμβασης αναφέρονται σε θέματα όπως: Σεβασμού των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με κυρίαρχο το δικαίωμα να ζεί κάποιος υπό λογικές συνθήκες, άρα και η Γυναίκα (άρθρο 2), απαγόρευσης δουλείας, βασανιστηρίων και καταναγκαστικών έργων (άρθρα 3, 4), προστασία της προσωπικής ελευθερίας (άρθρο 5), αναγνώριση του Τεκμηρίου της αθωότητας (άρθρο 6), μή επιβολή ποινής άνευ νόμου (άρθρο 7), δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής πάντων (άρθρο 8).

Λόγω της σημασίας αυτής της διάταξης διευκρινίζουμε τα εξής: σε σχέση με την ιδιωτική ζωή Ανδρών και Γυναικών επισημαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης συνθηκών σωματικής και φυσικής ακεραιότητας, προστασίας της εικόνας, της φήμης και του γενετήσιου προσανατολισμού τους, καθώς και της οικογενειακής τους κατάστασης. Εάν εδώ ερωτηθώ κατά πόσο εφαρμόζεται η διάταξη, μάλλον θα κρατήσω επιφυλάξεις, ιδίως στην εικόνα της Γυναίκας, που προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων, αγγίζουν τα όρια της παράνομης προσβολής του σώματος της, στο όνομα διαφημιστικών στοχέυσεων. Ελλείψει χώρου αντιπαρέρχομαι την αναφορά άλλων δικαιωμάτων γενικού προσανατολισμού, που ισχύουν και για άνδρες και για Γυναίκες, βάσει της εν λόγω σύμβασης.

Η επακολουθήσασα Ευρωπαική Ένωση, προσχώρησε στην Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το 2007. Μεταγενέστερα η Ευρωπαική Ένωση, έπειτα από πολλές παλινωδίες συνέταξε τον δικό της Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ισχύοντος από 1ης Δεκεμβρίου 2009. Σε σχέση με τον εν λόγω Χάρτη σημειώνονται τα εξής: Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, Δικαίωμα εκπαίδευσης, Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαιώμα προς εργασία, Δικαίωμα ιδιοκτησίας, Δικαίωμα ασύλου, Ισότητα γυναικών και ανδρών, Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, Δίκαιες συνθήκες εργασίας, Προστασία της υγείας κ.α.

Πέραν αυτών υπενθυμίζεται εκ των νεοτέρων ρυθμίσεων η Σύμβαση που υπεγράφει στην Κωνσταντινούπολη το 2011 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο διεθνώς και ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, τον τερματισμό της, αλλά και της επιβολής αυστηρών ποινών στους δράστες. Αποτελεί δε την πρώτη ολοκληρωμένη Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού πέραν από Ο.Η.Ε, Ευρωπαικών συμβάσεων)  που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από κανόνες, και όχι μόνον λόγω φύλου, ότι εκ Γυναικός ερρύει το κρείττω.