Pafos Net

Η τουριστική Πάφος: Η προσοχή στρέφεται στο διαμέρισμα Χρυσοχούς

title image

Το ΕΒΕ Πάφου, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι παράγοντες, επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα ώστε να προωθηθεί η τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια περιοχή με πολλά και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αναδειχτούν, αλλά και με αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν δυναμικά.

Υπ’ αριθμό ένα ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φορείς της επαρχίας, δηλώνει σήμερα στο PafosNet ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Ανδρέας Δημητριάδης, είναι το θέμα της πρόσβασης προς το διαμέρισμα της Πόλης Χρυσοχούς.

«Πρόκειται για ζωτικής σημασίας παράμετρο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μιας και μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για να ταξιδεύσουν οι τουρίστες προς την περιοχή, αλλά και παράλληλα μειώνει το κόστος μεταφοράς τους, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της περιοχής», επισημαίνει. «Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πόλεως Χρυσοχούς είναι η έλλειψη τακτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης με την πόλη και το αεροδρόμιο Πάφου. Το Επιμελητήριο Πάφου ζήτησε από το Υπουργείο Μεταφορών να δώσει λύση στο εν λόγω πρόβλημα, ώστε να βοηθήσει την περιοχή να εξέλθει της απομόνωσης και να συνδεθεί συγκοινωνιακά με την υπόλοιπη επαρχία. Μια τέτοια ενέργεια θα έχει άμεσα οφέλη στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας της περιοχής αλλά και της αύξησης της τουριστικής επισκεψιμότητας της».

Συναφές με την έλλειψη αυτή, παρατηρεί ο κ. Δημητριάδης, είναι και το θέμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, ένα σημαντικό επαρχιακό αλλά και υπερτοπικό έργο οδικής υποδομής, που μετά από μακρόχρονες διαβουλεύσεις παραμένει στάσιμο, αν και το 2017 εξαγγέλθηκε ως βασικό έργο προτεραιότητας του Κράτους.

Το ΕΒΕ Πάφου, αναφέρει, διαχρονικά υποστηρίζουν ότι το έργο αυτό αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την επαρχία και πρέπει το συντομότερο να προχωρήσει η κατασκευή του.

« Είναι έργο από το οποίο θα εξαρτηθεί η οικονομική ανάπτυξη μιας πολύ μεγάλης περιοχής και το οποίο επιπλέον θα πρέπει να αντικρίζεται ως αναπόσπαστο μέρος και ως συμπλήρωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου και όχι μέσα από στενά οικονομικά κριτήρια», αναφέρει ο κ. Δημητριάδης. «Μέχρι όμως να δημιουργηθούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες για να προωθηθούν οι νέες διαδικασίες ανάθεσης και κατασκευής του έργου,  ο υφιστάμενος δρόμος θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί σημαντικά για να γίνει πιο λειτουργικός και πιο ασφαλής όπου είναι αναγκαίο.

Μεταφέραμε τις εισηγήσεις αυτές στον τέως Υπουργό Μεταφορών σε αρκετές συναντήσεις που είχαμε μαζί του και τις αποδέχτηκε, ενώ όρισε και Τεχνική Επιτροπή η οποία ανέλαβε ήδη εργασία προκειμένου να προτείνει αναβαθμίσεις και βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στον υφιστάμενο δρόμο άμεσα. Η επιτροπή θα επικεντρωθεί στα σημεία της διαδρομής που χρήζουν άμεσων βελτιώσεων για αύξηση της ομαλότητας στην κίνηση τροχοφόρων, μειώνοντας κατά το δυνατό τη συμφόρηση που παρατηρείται σε συχνή βάση από την κίνηση βαρέων οχημάτων, αλλά και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα ή στροφές».

Συνυφασμένο με την περιοχή Χρυσοχούς και τις αναπτυξιακές της προοπτικές, είναι και το θέμα του Ακάμα. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου χαρακτηρίζει το μέλλον της χερσονήσου ως ένα μεγάλο στοίχημα για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και των Κοινοτήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια Πόλης Χρυσοχούς. Σήμερα φαίνεται πως το διαχρονικό πρόβλημα της Χερσονήσου του Ακάμα βαίνει προς επίλυση μετά από σχεδόν 30 χρόνια, μετά από 11 αποφάσεις Υπουργικών συμβουλίων και μετά την καταγραφή 80 διαφορετικών προνοιών για τη διαχείριση του Ακάμα χωρίς αποτέλεσμα, λέει χαρακτηριστικά.

«Με την 12η απόφαση Υπουργικού συμβουλίου επί του θέματος, τροχοδρομείται η λύση για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, την οριστική επίλυση των προβλημάτων της περιοχής και την υλοποίηση ενός εθνικού πάρκου στον Ακάμα», επισημαίνει. «Με την κήρυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάμα και την έναρξη υλοποίησης των μέτρων προστασίας και ανάδειξης της περιοχής φαίνεται να αντιμετωπίζονται διαχρονικά προβλήματα της χερσονήσου.

Ως Επιμελητήριο καλέσαμε τους διαχειριστές του όλου έργου και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισπεύσουν τις διαδικασίες και τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας ώστε το σημαντικό αυτό έργο που επηρεάζει την ανάπτυξη της Επαρχίας μας να υλοποιηθεί άμεσα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το Αρμόδιο Υπουργείο και το κράτος προωθεί μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαιρετίζουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού για εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης του Εθνικού Πάρκου της Χερσονήσου Ακάμα. Στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης ολόκληρης της χερσονήσου, με σκοπό την αναζωογόνηση και στήριξη των κοινοτήτων της περιοχής αφού στόχος του Δικτύου Natura 2000 δεν είναι να σταματήσουν οι οικονομικές δραστηριότητες αλλά να καθοριστούν οι παράμετροι υπό τις οποίες οι εν λόγω δραστηριότητες επιτρέπεται να αναπτύσσονται, ώστε να διαφυλάσσεται παράλληλα η βιοποικιλότητα.

Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρήσεις μέσω της ανάδειξης του φυσικού κάλλους της περιοχής, αφού θα προσελκύσει επισκέπτες τόσο στο Πάρκο όσο και στις γειτνιάζουσες κοινότητες. Ακόμη, να προστατευτούν οι οικοτόποι, τα είδη χλωρίδας και πανίδας, μέσω δράσεων περίφραξης και ρύθμισης της πρόσβασης οχημάτων, δημιουργία προγραμμάτων προστασίας, παρακολούθησης ωοτοκίας καθώς και καταγραφής και παρακολούθησης πληθυσμών θαλάσσιας χελώνας. 

Οι σύγχρονες τάσεις του τουρισμού δίνουν προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στον προορισμό του επισκέπτη, δίνοντας μεγάλη σημασία στην χρήση και την ανάδειξη των οικολογικών περιοχών Natura. Το ακατέργαστο διαμάντι του Ακάμα μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην γύρω περιοχή και σε ολόκληρη την επαρχία. Σήμερα υπάρχουν μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες που διαλέγουν και στέλνουν τους πελάτες τους μόνο σε αειφόρους προορισμούς, βαθμολογώντας παράλληλα τους τουριστικούς προορισμούς και τα ξενοδοχεία με βάση την αειφόρο δράση τους, π.χ. Travelife και Travel Foundation».   

poli-chrysohous-kentro

 

H Πάφος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της φυσικής ομορφιάς της βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των διοργανωτών κρουαζιέρων, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕ, επισημαίνοντας ότι στο σχεδιασμό αυτό το διαμέρισμα Χρυσοχούς κατέχει κεντρικό ρόλο με το λιμανάκι στο Λατσί.

Πάγιο αίτημα των φορέων της επαρχίας εδώ και σχεδόν μια δεκαετία είναι η κατασκευή αγκυροβολίου για ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού, αναφέρει, και για τον ασφαλή ελλιμενισμό μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Λατσιού, όπως και στο λιμάνι της Κάτω Πάφου.

« Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν προκαταρκτικές τεχνικές μελέτες της Αρχής Λιμένων για τις δύο προτεινόμενες προβλήτες οι οποίες έχουν εκ πρώτης όψεως καταδείξει ότι τα δύο έργα δεν είναι οικονομικά βιώσιμα  και εξ αιτίας του γεγονότος αυτού δεν προωθήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο», αποκαλύπτει ο Ανδρέας Δημητριάδης. «Το Επιμελητήριο Πάφου σε συνεννόηση με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο θα χρηματοδοτήσει μερικώς τις μελέτες, προωθεί την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών για τη δημιουργία των προβλητών στη Πάφο και στο Λατσί, τις οποίες θα εκπονήσει διεθνής εξειδικευμένος οίκος.

Σκοπός των μελετών είναι ο προσδιορισμός της οικονομικής βιωσιμότητας των σκοπούμενων αγκυροβολίων, αφού προηγηθεί λεπτομερής αξιολόγηση της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρων, αλλά ειδικότερα της αγοράς στη Μεσόγειο που ενδεχόμενα θα επηρεάζει τα αγκυροβόλια της Πάφου και του Λατσιού.

Σε περίπτωση που το έργο, το ένα ή το άλλο ή και τα δύο μαζί δεν είναι οικονομικά βιώσιμα τότε οι μελετητές σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών θα προσδιορίσουν τα κίνητρα που θα πρέπει να δώσει το Κράτος προς τον ιδιωτικό τομέα, ώστε τα έργα να καταστούν οικονομικά βιώσιμα και να μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να τα προωθήσει.

Οι Προβλήτες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικής σημασίας για αύξηση του τουριστικού ρεύματος όχι μόνο προς το διαμέρισμα της Πόλεως Χρυσοχούς αλλά και προς την Πάφο στο σύνολο της».

poli-chrysohous-kolpos-chrysohous

 

Η έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού μεγάλων τουριστικών μονάδων στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, παρατηρεί, αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την προσέλκυση διεθνών διοργανωτών ταξιδιών στην περιοχή.

Οι διεθνείς ταξιδιωτικοί πράκτορες για την διευκόλυνση τους καταφεύγουν σε περιοχές με δυνατότητα απορρόφησης μεγάλου αριθμού τουριστών, εξηγεί, επομένως σταδιακά και αφού λυθεί και το πρόβλημα της πρόσβασης προς την περιοχή θα είναι πιο εύκολο να γίνουν επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

« Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι καταλυτικός», αναφέρει. « Η δημιουργία μεγάλων σύνθετων έργων του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή, όπως η Λίμνη του Ομίλου Σιακόλα θα βοηθήσουν στην τόνωση της απασχόλησης στην γύρω περιοχή και παράλληλα θα ενισχύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή».

Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προσέλκυσης ανεξάρτητων τουριστών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα μπορούσαν να κάνουν οι τοπικές αρχές της περιοχής αλλά και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, τονίζει ο κ. Δημητριάδης, για την πρόσκαιρη υπέρβαση των δυσχερειών που δημιουργεί η απουσία υποδομών για το διαμέρισμα Χρυσοχούς.

Για τον σκοπό αυτό, παρατηρεί, θα πρέπει να γίνει διαφημιστική μελέτη και η όλη προσπάθεια να γίνει με επαγγελματικό τρόπο για να αποδώσει καρπούς. Μια καμπάνια του ενός μήνα θα μπορούσε να είναι σαν ένα καλό πυροτέχνημα, ενώ μια καμπάνια που θα διαρκεί για τουλάχιστον ένα χρόνο θα μπορεί έμπρακτα να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της περιοχής και κατ’ επέκταση της επισκεψιμότητας, εξηγεί.   

andreas-dimitriadis

« H περιοχή της Πόλεως Χρυσοχούς είναι ένα στολίδι για την επαρχία Πάφου. Ως Επιμελητήριο κάνουμε προσπάθειες και θα συνεχίζουμε να κάνουμε ενέργειες για την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής, πιστεύοντας διαχρονικά πως μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μπορεί να επέλθει ανάπτυξη και μείωση των δεικτών της ανεργίας.

Ο ρόλος των τοπικών αρχών είναι ιδιαίτερα σημαντικός προς αυτή την κατεύθυνση, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής αλλά και μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό την γραφειοκρατία».

 

SOCIAL MEDIA