Pafos Net

Γεροσκήπου: Από την στάση πληρωμών στην οικονομική εξυγίανση

title image

Ο Δήμος Γεροσκήπου ευρισκόταν από το 2012 σε ένα οριακό σημείο επιβίωσης λόγω της κάκιστης οικονομικής του κατάστασης. Πλέον, η κατάσταση αυτή δεν έχει βελτιωθεί απλώς, αλλά έχει συντελεστεί ένα μικρό οικονομικό θαύμα όσον αφορά στην εξυγίανση του. Το πόρισμα αυτό εξάγεται από μελέτη ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου την οποία είχε παραγγείλει το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου προκειμένου να διαφανεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που είχαν στο μεταξύ ληφθεί και εφαρμόζονταν, αλλά και να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των σχεδιασμών για τη συνέχεια.

Βάσει της μελέτης του ελεγκτικού οίκου Κυριάκος Δρουσιώτης, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το PafosNet, η δημοτική αρχή είχε να αντιμετωπίσει την πενταετία 2012-2016 σοβαρά προβλήματα που έφεραν τον Δήμο Γεροσκήπου σε οριακό σημείο όσον αφορά στη ρευστότητα του. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, ακόμη και υποχρεώσεις να μην είχε ο Δήμος, με τις τάσεις που είχαν δημιουργηθεί  στον τακτικό προυπολογισμό δεν θα μπορούσε λόγω και των μειωμένων κρατικών χορηγιών της συγκεκριμένης περιόδου να αντεπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αν δεν αποφάσιζε σημαντικές περικοπές σε έξοδα και δεν επιτύγχανε σημαντική αύξηση εσόδων.

Το 2012, βάσει της έρευνας του ελεγκτικού οίκου, ο Δήμος Γεροσκήπου όφειλε σε τράπεζες και πιστωτές συνολικά 13,6 εκ. ευρώ, ένα ποσό ιδιαίτερα ψηλό με βάση τα δεδομένα του. Και τονίζει ιδιαίτερα ότι ήταν ορατό το ενδεχόμενο οικονομικού αδιεξόδου με βάση και τη μειωμένη κρατική χορηγία, που το 2012 ήταν κατά 381 χιλιάδες χαμηλότερη από την αντίστοιχη του 2011, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν η χορηγία του Κράτους μειώθηκε ακόμη περισσότερο.

Την επίμαχη περίοδο , όπως αναφέρεται, υπήρχαν πληρωτέα ποσά 1,3 εκ. ευρώ περίπου που αφορούσαν καθυστερημένες οφειλές και πιστωτές, 2 εκ. περίπου για υδατοπρομήθεια και άλλο 1,4 εκ. ευρώ περίπου αναδιαρθρωμένου δανείου, ενώ επιπρόσθετα ο Δήμος όφειλε και τις υπόλοιπες δόσεις των δανείων του.

 «Ο Δήμος Γεροσκήπου έδωσε προτεραιότητα στην εξόφληση των άμεσων υποχρεώσεων του σε πιστωτές για να μπορέσει να συνεχίσει την απρόκσοπτη λειτουργία του, ύψους 1.3 εκ ευρώ», αναφέρεται στη μελέτη, « ενώ υιοθέτησε πολιτική εξόφλησης  των πιστωτών για να μην δημιουργηθεί ξανά το πρόβλημα. Άμεση προτεραιότητα ήταν επίσης η συνέπεια με τις οφειλές στις τράπεζες, τόσο για τη μείωση των τόκων, όσο κυρίως για να δημιουργηθούν οι προυποθέσεις εξασφάλισης νέων δανείων για έργα.

Προτεραιότητα ήταν κυρίως το ποσό του 1,4 εκ. ευρώ  που έπρεπε να είχε εξοφληθεί την περίοδο 2007-2011. Είχε επίσης δόσεις 2 εκατομμυρίων ευρώ με τις οποίες ο Δήμος ήταν απόλυτα συνεπής. Οι τόκοι προς τράπεζες, μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία κατά 553 χιλιάδες ευρώ».

Τεράστιο βαρίδι που συνιστούσε οικονομική θηλειά στο λαιμό της δημοτικής αρχής θεωρείτο και η καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς την υδατοπρομήθεια. Η μελέτη του οίκου Κυριάκου Δρουσιώτη επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η Γεροσκήπου είχε να αντιμετωπίσει καθυστερημένες οφειλές προς το Τμήμα Υδάτων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.  Δεδομένων των προτεραιοτήτων προς τράπεζες και άλλους πιστωτές, επιτεύχθηκε διακανονισμός για κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων με άμεση εξόφληση και πληρωμή για τα καθυστερημένα ποσά με ένα ποσό 250 χιλιάδων ετησίως.                                   

dimarheio-yeroskipou1

Προχωρώντας σε μια ανασκόπηση των δεδομένων που έφεραν τον Δήμο Γεροσκήπου στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος παρατηρεί ότι μετά το 2007 ο Δήμος είχε ετήσια ελλείμματα, προ κρατικής χορηγίας, που ανέρχονταν σε 1,2 με 1,5 εκ. ευρώ. Το πρόβλημα, τονίζει, είχε παγιωθεί δεδομένου ότι τα μεν έσοδα σταθεροποιήθηκαν στα 4 εκ., τα δε έξοδα στα 5 εκ. ευρώ.

«Τα έξοδα αυτά, μαζί με τους τόκους συνολικού ποσού 2,2 εκ. ευρώ για την περίοδο αυτή, οδήγησαν τον Δήμο στην έλλειψη ρευστότητας και στη συσσώρευση υποχρεώσεων προς πιστωτές και υδατοπρομήθεια», επισημαίνεται. « Φαίνεται πως δεν είχαν παρθεί μέτρα για αλλαγή αυτών των τάσεων. Το πλεόνασμα που έπρεπε να δημιουργείται ετήσια από τον τακτικό προυπολογισμό έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 700 χιλιάδες ευρώ για εξόφληση δανείων ώστε να καθίστατο το χρέος διαχειρίσιμο.

Η μετάθεση των δόσεων δανείων από το 2007 μέχρι το 2011 για την περίοδο μετά το 2012, ύψους 1,4 εκ. ευρώ περίπου, κράτησε τον Δήμο Γεροσκήπου σε μια οριακή κατάσταση όσον αφορά στη ρευστότητα του μέχρι το έτος 2012».

Αμέσως μετά το 2011 και τη μείωση των κρατικών χορηγιών, επισημαίνουν οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, δεν δημιουργείτο πλέον το παραμικρό πλεόνασμα στους προυπολογισμούς του Δήμου για αποπληρωμή δόσεων με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να μην μπορεί να πληρώνει ούτε καν τα τρέχοντα έξοδα της. Η κατάσταση αυτή επέβαλλε την άμεση λήψη μέτρων.

Η λήψη των μέτρων αυτών, τονίζεται, συνέτεινε στην αλλαγή εικόνας την πενταετία 2012-2016 και την εμφάνιση ταμειακού πλεονάσματος 4,3 εκ. ευρώ περίπου.

«Οι τόκοι παρουσιάζονται μειωμένοι κατά 553 χιλιάδες ευρώ λόγω της μείωσης των υπολοίπων των τραπεζών από πληρωμές δόσεων, δημιουργώντας με την κρατική χορηγία ένα σημαντικό ετήσιο πλεόνασμα 851 χιλιάδων ευρώ», τονίζεται στη μελέτη. «Το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος αυτού των 4,3 εκ., διατέθηκε για αποπληρωμή δανείων. Η πολιτική αυτή ήταν καθοριστική  για να μπορέσει ο Δήμος να αποταθεί ξανά στις τράπεζες για χρηματοδότηση νέων έργων.

agia-paraskeuijpg

Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος παρατηρεί ότι τα δάνεια της δημοτικής αρχής Γεροσκήπου μειώθηκαν κατά 3,5 εκ. ευρώ περίπου, τονίζει ωστόσο ότι το ιδεατό θα ήταν ο Δήμος να έχει υποχρεώσεις προς τις τράπεζες που να μην ξεπερνούν τα 5 εκ. ευρώ με τα υφιστάμενα οικονομικά δεδομένα.

«Το ύψος αυτό αντιπροσωπεύει το ύψος των εσόδων του Δήμου», διευκρινίζεται, « πάντοτε με τις προυποθέσεις των πλεονασμάτων στον τακτικό προυπολογισμό. Αν τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου αλλάξουν, τότε και το ύψος των δανείων θα μπορεί να υπολογίζεται ανάλογα.

Το τέλος του 2016 ο Δήμος είχε υπόλοιπο δανείων 6 εκ. ευρώ περίπου. Η περίοδος που ακολουθεί, επιβάλλει συνετή και ισορροπημένη πολιτική για να διεκπεραιώνονται τα έργα, χωρίς η Γεροσκήπου να βρεθεί ξανά στην κατάσταση που ήταν στις αρχές του 2012».

mihalis-paulidis

Μιλώντας στο PafosNet ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, Μιχάλης Παυλίδης, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση της δημοτικής αρχής για το οικονομικό έργο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για την «θηλειά που πλέον βγήκε από τον λαιμό της Γεροσκήπου».

Τόνισε ότι έχει σημασία να συνεχισθεί η λελογισμένη οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών, όπως επίσης και η προσεκτική ιεράρχιση προτεραιοτήτων ώστε ο Δήμος Γεροσκήπου να μην ξαναβρεθεί στην οριακή κατάσταση που υπήρξε και που τον έφερε, όπως τόνισε, ένα βήμα από την καταστροφή.