Pafos Net

Drones: Οι υπερχειλίσεις… απειλούν την ασφάλεια των πτήσεων

title image

Η πρόσφατη υπερχείλιση του φράγματος του Ασπρόκρεμμου στην Πάφο, προκάλεσε καθολική ευφορία και ενδιαφέρον. Παράλληλα όμως, προκάλεσε και έντονη ανησυχία σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Και αυτό, έστω και αν στους απλούς πολίτες αυτό δεν ήταν άμεσα αντιληπτό, το «πάρτι» που ακολούθησε την υπερχείλιση με τη χρήση drones για τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του γεμάτου φράγματος δημιουργούσαν άμεσα και πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου.

Η εγγύτητα του αεροδρομίου με το φράγμα, ουσιαστικά δεσμεύει σύμφωνα με τους ειδικούς την περιοχή του Ασπρόκρεμμου στις διαδικασίες προσέγγισης των αεροσκαφών που φθάνουν στην Πάφο για προσγείωση, ενώ είναι σχεδόν καθημερινή και η χρήση του εναέριου χώρου πάνω από το φράγμα για σκοπούς εκπαίδευσης των στρατιωτικών σκαφών της Βάσης Ανδρέας Παπανδρέου.

Μη γνωρίζοντας, ενδεχομένως, πολλοί χειριστές drones τις διαδικασίες αυτές λειτουργούσαν τα μηχανήματα αυτά πάνω από τον Ασπρόκρεμμο κατά το δοκούν τις μέρες της υπερχείλισης και αυτές που προηγήθηκαν, δημιουργώντας ένα σκηνικό προβληματικό για τους χειριστές της εναέριας κυκλοφορίας.

Το πρόβλημα είναι γνωστό με την έξαρση της χρήσης της νέας αυτής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Έγινε ωστόσο πολύ έντονο στην περίπτωση υπερχείλισης του Ασπρόκρεμμου, τόσο λόγω της πολύ μαζικής χρήσης των drones συνεπεία του μεγάλου ενδιαφέροντος ανά το παγκύπριο, όσο κυρίως και της εγγύτητας του φράγματος με το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου.

Με αφορμή την προβληματική κατάσταση που δημιουργούσαν, έστω και εν αγνοία τους, για μέρες οι χειριστές των πτητικών αυτών μέσων, οι αρμόδιοι έχουν λάβει αποφάσεις για ακόμη πιο έντονη ενημερωτική καμπάνια για τις προυποθέσεις και όρους χρήσης των μηχανών αυτών.

drones2

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η λειτουργία και η εκμετάλλευση αεροσκαφών εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, διέπονται από τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο (Ν213(Ι)2002/2015) δυνάμει του οποίου έχουν εκδοθεί το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Προϋποθέσεις για Διενέργεια Πτήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) Διάταγμα, του 2015, (ΚΔΠ402 /2015 (27.11.2015) και η περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εξαίρεση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από την Υποχρέωση Νηολόγησης) Απόφαση του 2015 (ΚΔΠ 403/2015 (27.11.2015).

Όλα τα τηλεκατευθυνόμενα και αυτόνομα αεροσκάφη από τις μικρές καταναλωτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία έως τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς υπόκεινται στις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας, η οποία αποσκοπεί στην διασφάλιση των πτήσεων εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου.

Οι κάτοχοι, ιδιοκτήτες ή χρήστες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Τυχόν παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις».

Με αφορμή τις δυσλειτουργίες των ημερών που υπερχείλιζε ο Ασπρόκρεμμος, αρμόδιοι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων τόνιζαν ότι το πρόβλημα με τα drones είναι πλέον καθολικό ανά την Ευρώπη και όχι μόνο στην Κύπρο. Γι’ αυτό, επεσήμαναν, και στις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαικής Ένωσης είναι την περίοδο αυτή σε εξέλιξη δύο διαφορετικές βελτιώσεις της νομοθεσίας που διέπουν τα πτητικά αυτά μέσα.

«Η πρώτη εξ αυτών αφορά στο καθαρώς επιχειρησιακό σκέλος», διευκρίνιζαν, «και θα καθορίζει επακριβώς τις συνθήκες και προυποθέσεις χρήσης των drones, ενώ η δεύτερη θα θέτει αυστηρότερους όρους και προυποθέσεις για την απόκτηση, αδειοδότηση και έλεγχο της κατοχής τους».

drones1

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να εγγράφεται από τον ιδιοκτήτη του και ή κάτοχο του στην ηλεκτρονική διεύθυνση uav@dca.mcw.gov.cy, παρέχοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται στο έντυπο ΤΠΑ/ΜΕΑ/01.

Η πτητική λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, ανοικτή και ειδική κατηγορία. Στην ανοικτή κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανήκουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με συνολική μάζα κατά την απογείωση μικρότερη των τριών κιλών, που δε διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες και το ύψος πτήσης τους δε ξεπερνά τα 50 μέτρα (170 πόδια) από το έδαφος ή το νερό. Όλες οι πτητικές λειτουργίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανοικτής κατηγορίας πρέπει να εκτελούνται εντός των καθοριζόμενων περιορισμών, κυριότερος εκ των οποίων στην περίπτωση της Πάφου είναι αυτός που προνοεί ότι διατηρείται απόσταση ασφάλειας τουλάχιστον οκτώ χιλιομέτρων από αεροδρόμια/πεδία προσγείωσης και απόσταση ασφαλείας τριών χιλιομέτρων από ελικοδρόμια.

« Δεν επιτρέπονται πτήσεις εντός απαγορευμένων, περιορισμένων, επικίνδυνων και δεσμευμένων περιοχών όπως αυτές αναφέρονται στις πάσης Ειδική κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών φύσεως αεροναυτικές εκδόσεις της αρμόδιας αρχής, καθώς επίσης και πτήσεις άνωθεν, πλησίον ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, αρχαιολογικών χώρων και δημόσιων η ιδιωτικών εγκαταστάσεων, εκτός κατόπιν άδειας του ιδιοκτήτη ή της αρμόδιας υπηρεσίας».

Η παραχώρηση άδειας πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένου αεροσκάφους της ειδικής κατηγορίας προϋποθέτει την ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του ιδιοκτήτη ή του Διοικητική Παράβαση και Διοικητικές Κυρώσεις Συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Διατάγματος Έναρξη ισχύος παρόντος Διατάγματος χειριστή για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, για το ελάχιστο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

drones3

 

 

Και αν στην περίπτωση της υπερχείλισης του Ασπρόκρεμμου τα drones μπήκαν και πάλι στην καθημερινότητα μας λόγω των ζητημάτων ασφαλείας που δημιούργησαν για την λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου, για πολλούς πολίτες της πόλης και των περιαστικών περιοχών Πάφου τα πτητικά αυτά μέσα «εισβάλλουν» στην καθημερινότητα τους συχνά και με τρόπο ιδιαιτέρως ενοχλητικό, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους.

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση του θέματος και τις οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές για τη νόμιμη και ορθή χρήση του νέου μέσου, πολίτες της Πάφου με επιστολές τους το τελευταίο διάστημα προς αρμόδια τμήματα της κρατικής μηχανής, διαμαρτύρονται εκ νέου για την λειτουργία των τηλεκατευθυνόμενων Drones πάνω από κατοικίες και ιδιωτικές περιουσίες.

Εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια τους και ανησυχία για αυτό το θέμα, οι πολίτες θέτουν στην επιστολή τους ερωτήματα ως προς το δικαίωμα κάποιων χειριστών αυτών των μηχανημάτων να παραβιάζουν, ουσιαστικά, τον ιδιωτικό χώρο πολιτών και να τραβάνε φωτογραφίες ή βίντεο χωρίς την άδεια κανενός.

« Ποιός δίνει άδεια σε αυτούς τους ιδιοκτήτες των Drones να αλωνίζουν τον ουρανό χωρίς κανένα όριο και κανένα έλεγχο και να κατασκοπεύουν την προσωπική μας ζωή;», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. « Είναι δυνατόν όποιος θέλει να αγοράζει ένα Drone με κάμερες και να το στέλνει πάνω από τα σπίτια μας, απέναντι από τα υπνοδωμάτια μας, πάνω από τα παιδιά μας;».

Οι πολίτες, αναφέρεται στην επιστολή διαμαρτυρίας, έχουν το δικαίωμα προσωπικής ζωής και χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στο θέμα αυτό στην Πάφο ως πολύ σοβαρή, ζητούν από τους αρμόδιοι φορείς να δούν άμεσα το θέμα και να ισχύσουν κάποιοι περιορισμοί και ελέγχοι για τους ιδιοκτήτες των Drones όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.

Η επιστολή στάλθηκε πρόσφατα από κατοίκους παρά την λεωφόρο Έμπας, κοντά στα δημοτικά όρια Πάφου, οι οποίοι εμφανίζονται ενοχλημένοι από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ιδιοκτητών το τελευταίο διάστημα.

drones4

Η νέα… μόδα γύρω από τα drones στην Πάφο, είναι πλέον η χρήση τους σε τελετές. Ο...σέλφις και οι απευθείας αναρτήσεις γαμήλιων τελετών στο διαδίκτυο είναι ξεπερασμένες, αφού ολοένα και πιο συχνά η έλευση των νεονύμφων στην εκκλησία για το μυστήριο του γάμου, γίνεται πια συνοδεία drone.

Ήταν χαρακτηριστικά η έκπληξη θαμώνων καταστημάτων και περιοίκων στην περιοχή όπου βρίσκεται η εκκλησία των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, στο κέντρο της Πάφου, όταν πριν λίγες εβδομάδες σε ώρα που θα τελείτο το μυστήριο, είδαν το ζεύγος, συνοδεία συγγενών και φίλων, να προσέρχεται στον ιερό ναό πεζή, υπό την υψηλή (κυριολεκτικά) «εποπτεία» ενός drone το οποίο χειριζόταν κάποιος εκ των συγγενών και το οποίο κατέγραφε τις στιγμές των νεονύμφων.

Το ιπτάμενο μηχάνημα προσγειώθηκε πάντως στην είσοδο της εκκλησίας, για να αφήσει τη συνέχεια του γάμου σε πιο...παραδοσιακά μονοπάτια.

Άλλοι καιροί, όπως σχολίαζαν αμήχανοι θαμώνες καφενείου που βρέθηκαν στην πορεία της αλλιώτικης αυτής γαμήλιας πορείας.