Pafos Net

Δήμαρχος Γεροσκήπου: Ναι, στοχοποιεί τον Δήμο μας ο ΥΠΕΣ

title image

Σε στοχοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου από τον Υπουργό Εσωτερικών σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Τ.Α., έκανε και σήμερα λόγο ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, κατά τη διάρκεια έκτακτης διάσκεψης Τύπου με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Νουρή για το θέμα. Ο Μιχάλης Παυλίδης παρέθεσε στοιχεία που υποστήριξε ότι αποδεικνύουν τα λανθασμένα αριθμητικά δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται τα επιχειρήματα του ΥΠΕΣ για να δικαιολογήσει την άποψή του για συνένωση του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο Πάφου. Κάλεσε δε τον Υπουργό Εσωτερικών να επικεντρωθεί στην ουσία της μεταρρύθμισης και όχι στον αριθμό των δήμων.

« Από τη στιγμή που η πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατέληξε στον αριθμό των δήμων που εισηγείται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τ.Α., ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει σταματήσει να αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνένωσης του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο Πάφου», είπε ο Δήμαρχος Γεροσκήπου. « Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την πρόταση για τη σύσταση Δήμου στην ανατολική Πάφο, επιχειρεί να πείσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να επηρεάσει την κοινή γνώμη, παραθέτοντας αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του υπουργείου του και τα οποία τεκμηριωμένα αποδείξαμε ότι είναι λανθασμένα με σχετική επιστολή μας στο αρμόδιο υπουργείο πριν από ένα περίπου χρόνο».

Ενώ στη μελέτη καταγράφεται ότι το έτος 2017 ο Δήμος είχε πλεόνασμα 319 χιλιάδες ευρώ, το πραγματικό του πλεόνασμα ανήλθε στις 757 χιλιάδες, υποστήριξε ο Μιχάλης Παυλίδης, ενώ το πραγματικό πλεόνασμα του Δήμου Γεροσκήπου για το έτος 2019 ανήλθε στο 1 εκατομμύριο 446 χιλιάδες ευρώ.

« Ο Δήμος Γεροσκήπου», ανέφερε στη συνέχεια, « είναι 10ος στα έσοδα στο σύνολο των 30 δήμων, 8ος στο πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο των δήμων, το ποσοστό ίδιων εσόδων επί του συνόλου των εσόδων είναι εξαιρετικά ψηλό, 79,7% έναντι 63,6% του μέσου όρου, υπερβαίνει τον μέσο όρο των κατά κεφαλήν εσόδων ανά κάτοικο και συγκεκριμένα 764 έναντι 660 ευρώ, ενώ παρά το γεγονός ότι είναι τουριστικός δήμος, η μισθολογική του δαπάνη ανέρχεται μόλις στο 34% επί του συνόλου των δαπανών και είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο που είναι 41,3%».

Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου απάντησε και στο θέμα των δαπανών, επισημαίνοντας ότι οι κατά κεφαλήν δαπάνες του Δήμου ανά κάτοικο υπερβαίνουν τον μέσο όρο όχι τόσο γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακας, αλλά γιατί ο Δήμος έχει αξιοσημείωτες παροχές και υπηρεσίες προς τους δημότες του σε κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα και, κυρίως, εξυπηρετεί χιλιάδες ξένους επισκέπτες, όντας τουριστικός δήμος, γεγονός το οποίο αποσιωπάται στη μελέτη.

« Στη μελέτη σημειώνεται ότι από τη συνένωση Δήμου Πάφου – Δήμου Γεροσκήπου «η κατά κεφαλήν ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 601 Ευρώ ποσό σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με την σημερινή απόδοση της Γεροσκήπου που έχει 722,7 ευρώ δαπάνη ανά κάτοικο», είπε ο κ. Παυλίδης. « Συνεπώς, το κόστος παροχής υπηρεσιών δε μειώνεται στο μισό, όπως ισχυρίζεται ο ΥΠΕΣ, αλλά στο 17%. Μάλιστα, καταλήγει στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι οι δημότες θα επωμίζονται αυξημένα τέλη. Φυσικά, οι δημότες της Γεροσκήπου γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι φορολογικοί συντελεστές του Δήμου τους είναι πιο χαμηλοί απ’ αυτούς του Δήμου Πάφου, αλλά και από τους περισσότερους δήμους της Κύπρου».

Επιπρόσθετα, πέραν των οικονομικών αποτελεσμάτων, ανέφερε ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το σενάριο δημιουργίας Δήμου Ανατολικής Πάφου οδηγεί σ’ ένα δήμο με υψηλά ποσοστά πρασίνου ανά κάτοικο, δείκτης που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, γεγονός που δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη στη μελέτη. Επίσης, η μελέτη του Υπουργείου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γεροσκήπου, δε λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις προοπτικές του Δήμου Ανατολικής Πάφου, τα διοικητικά όριά του οποίου θα καλύπτουν μια περιοχή για την οποία υπάρχει αυξανόμενο επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, αποτελεί προνομιούχα και ελκυστική περιοχή για ιδιοκατοίκηση, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης της είναι τεράστιες λόγω της μεγάλης έκτασης διαθέσιμης γης και του φυσικού της πλούτου.

« Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να τερματίσει αυτή τη συστηματική στοχοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου και να επικεντρωθεί στην ουσία της μεταρρύθμισης και όχι στον αριθμό των δήμων», κατέληξε.