Pafos Net

Ακάμας: Έτοιμο το τελικό σχέδιο διαχείρισης και ανάπτυξης του Εθνικού Πάρκου

title image

Στα χέρια του υπουργού Γεωργίας, Νίκου Κουγιάλη, βρίσκεται η τελική διαμόρφωση του «Σχεδίου για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα», το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί και δημόσια. Όπως δημοσιεύει σήμερα ο Φιλελεύθερος, οι εμπειρογνώμονες που ανέλαβαν τη μελέτη και την ετοιμασία του σχεδίου, μετά από διαγωνισμό που προκηρύχθηκε μέσω του Τμήματος Δασών το 2016, ολοκλήρωσαν πρόσφατα και την τελευταία λεπτομέρεια του σχεδίου, με το οποίο θεωρούν ότι υλοποιείται το τελευταίο στάδιο της οριστικής επίλυσης ενός προβλήματος που μάστιζε για δεκαετίες την ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα.

Το σχέδιο ετοίμασαν τέσσερις βασικοί εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων δύο με επαρκή εμπειρία στον σχεδιασμό διαχείρισης και ανάπτυξης εθνικών δασικών πάρκων και δρυμών, ένας εξιδεικευμένος οικονομολόγος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ένας ειδικός σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του τον περασμένο Μάρτιο, κήρυξε όλη την κρατική ιδιοκτησία της περιοχής, δηλαδή τα κρατικά δάση που βρίσκονται στη χερσόνησο Natura 2000 του Ακάμα και όλες τις χαλίτικες εκτάσεις εντός της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 ως Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Πρόκειται για περιοχή συνολικής έκτασης 7.762 εκταρίων (77.6 τετρ. χιλιόμεντρα).

Το Πάρκο περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια 8 κοινοτήτων και συγκεκριμένα των Κάθηκα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίννιας, Δρούσειας, Ανδρολύκου, Φασλιού και Νέου Χωριού, όπως και του Δήμου Πέγειας. Η περιοχή στο παρελθόν αριθμούσε 22-23.000 κατοίκους και σήμερα αριθμεί μονάχα 6.000 άτομα.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Νίκος Κουγιάλης και δημόσια, ουσιαστικά ολοκληρώνεται η υλοποίηση των προβλέψεων της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το Εθνικό Πάρκο Ακάμα.

Από το 1989, η παράκτια περιοχή Λάρας-Τοξεύτρας, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά ενδιαιτήματα ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, ανακηρύχτηκε ως Περιοχή Φυσικής Προστασίας (Marine Reserve), την οποία διαχειρίζεται το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Ακολούθησε το 2011 η συμπερίληψη της Χερσονήσου του Ακάμα στο δίκτυο Natura 2000 ως Τόπου Κοινοτικής Σημασίας. Συνολικά για τη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Ακάμα, είχαν παρθεί τις τελευταίες δεκαετίες έντεκα αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων, που περιλαμβάνουν 80 διαφορετικές πρόνοιες για τη διαχείριση του Ακάμα, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις.

Ωστόσο, τώρα η διαδικασία αφορά σε ολοκληρωμένο σχέδιο, με συγκεκριμένο πλαίσιο που προβλέπει συγκεκριμένου χαρακτήρα ανάπτυξη, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Όλες οι αποφάσεις θεωρήθηκαν απαραίτητες επειδή η Χερσόνησος του Ακάμα, από περιβαλλοντικής άποψης, είναι μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή, καθώς φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, τα οποία θεωρούνται στοιχεία μοναδικής βιοποικιλότητας.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, ουσιαστικά ρυθμίζεται πλέον ένα θέμα που συζητείται έντονα και επηρεάζει άμεσα την περιοχή -αυτό της ανάπτυξης- αλλά μέσω της προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντός μας, δηλαδή ως «πράσινη ανάπτυξη», με στόχο να επιτευχθεί η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και η αναβάθμιση υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών.

Με το σχέδιο για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι επιτυγχάνεται το πλαίσιο που τους δόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, δηλαδή η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής και η ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, με ταυτόχρονη αναζωογόνηση της περιοχής σε μια προσπάθεια στήριξης των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τον Ακάμα, οι οποίες διαμαρτύρονται έντονα ότι οι υφιστάμενες συνθήκες έφεραν την παρακμή τους.